Birlikte Başaralım

Türk Eximbank'la üretim gücünüz ihracata dönüşsün.

İhracat Alacaklarınız Bizimle Güvende

Mal ve hizmet ihracatından doğan vadeli alacaklarınızı ticari ve politik risklere karşı sigortalıyoruz.

Bankamız ve İGE İş Birliği ile İhracatın Finansmanında Yeni Dönem

Faizsiz Bankacılık Ürünlerimiz ile İhracatçılarımızın Yanındayız

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun sigorta ve finansman imkanları sunuyoruz.

Detaylı Bilgi

Reeskont Kredisi

İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Detaylı Bilgi

Bi' dünya alıcı sizi bekliyor!

Ülkemizden ithalat yapmayı planlayan yabancı alıcılara ve firmalarımızın yurt dışında üstlendiği taahhüt projelerinin işverenlerine finansman sağlıyoruz.

Detaylı Bilgi

Forward - Opsiyon Faiz Swapı

Piyasalardaki olası dalgalanmalar sonucunda oluşabilecek kur ve faiz riskinden korunabilmesi için ihracatçılarımıza Forward, Opsiyon ve Faiz Swapı ürünlerini sunuyoruz.

Detaylı Bilgi
Ürün ve Hizmetlerimiz

Ürün ve Hizmetlerimiz

Reeskont Kredisi

İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Ürün Detayı

Kısa Vadeli Alacak Sigortası

Kısa Vadeli Alacak Sigortası ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alıyoruz.

Ürün Detayı

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

KOBİ’lerimizin ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımızın makine, teçhizat ve aksam harcamalarına finansman sağlıyoruz.

Ürün Detayı

Özellikli İhracat Kredisi

Firmalarımızın yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlıyoruz.

Ürün Detayı

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

İhracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Ürün Detayı

Alıcı Kredileri

Ülkemizden ithalat yapmayı planlayan yabancı alıcılara ve firmalarımızın yurt dışında üstlendiği taahhüt projelerinin...

Ürün Detayı

Opsiyon

Opsiyon satış işlemi ile ihracatçılarımızı döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riskinden koruyoruz.

Ürün Detayı
Kur, faiz ve hesaplama araçları
Faiz ve Kar Payı Oranları Faiz ve Kar Payı
Oranları

Eximbank Döviz Kurları i

Alış Satış

Hesaplama Yapın

Bilgilendirme amaçlıdır.

Bankamızca tarafınıza bildirilecek tutar esas alınacaktır.

Bilgilendirme amaçlıdır.

Bankamızca tarafınıza bildirilecek tutar esas alınacaktır.

Bilgilendirme amaçlıdır.

Bankamızca tarafınıza bildirilecek tutar esas alınacaktır.

Ülke Bilgileri

Ülke Bilgileri

(Verilere haritanın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)

United States

US

Ülke Risk Sınıfı: Türk Eximbank’ın ilgili ülkeye ilişkin değerlendirmelerinde kullandığı risklilik seviyesini ifade eder.

Rakamlarla Biz

Rakamlarla Biz

Türk Eximbank 2023 Yılı Destek Tutarları

Kredi Desteği

19,6

Milyar USD
Kredi Desteği

Sigorta Desteği

25,4

Milyar USD
Sigorta Desteği

Kobi Payı

%81

Desteklenen firmalar
içerisinde KOBİ’lerin payı

Ülke Sayısı

214

Desteklerimizden yararlanan
firmaların ihracat yaptığı ülke sayısı