Turizm Kredisi programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Kimler için uygun?

Turizm Kredisi;

 • TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,
 • Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentalarına,
 • Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarına,
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurt dışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri/döviz gelirleri karşılığında kullandırılmaktadır.

Ürünün amacı ne?

Turizm Kredisi Programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Program limiti nedir?

Turizm Kredisi programımız kapsamında 25 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz.

İşlem alt limiti nedir?

Turizm Kredisi Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Turizm Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Turizm Kredisi Programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu,
 • Muvafakatname, (Kredi talebinde bulunan Turizm işletmelerinin, yurtiçinde yerleşik seyahat acentaları/tur operatörleri aracılığıyla turizm hizmeti (yurtdışından turist getirilmesi) satın almaları ve söz konusu harcama belgelerine dayanılarak kredi talebinde bulunulması halinde kredi başvuru aşamasında ilgili seyahat acentaları/tur operatörleri tarafından düzenlenecek belge)
 • Bakanlıktan alınan turizm işletmesi belgesinin fotokopisi (turizm işletmeleri)
 • Kredinin ilgili turizm işletmesinin kiracısı tarafından kullanılacağı durumda, kiracı tarafından Turizm İşletme Belgesi ibraz edilene kadar işletme sahibine ait Turizm İşletme Belgesi ve Kira Sözleşmesi.
 • A-Grubu seyahat acentesi işletme belgesi fotokopisi (seyahat acenteleri, tur operatörleri) /T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatının fotokopisi (özel havayolu firmaları),
 • Teminat/kefalet mektubu düzenleyecek olan bankadan/Kredi Garanti Fonu (KGF)’den getirilecek niyet mektubu,
 • VRHİB kapsamında kullanılacak krediler için başvuru aşamasında VRHİB’nin fotokopisi, kredi firma hesabına ödenmeden önce VRHİB’nin aslı.

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra, kredi kullanıcısı firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Bankamızın talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.