Marka Kredisi ile ihracatçılarımızın yurt dışında yerleşik marka satın alması, yurt dışında var olan marka/şirket ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alması, Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerilerini finanse ediyoruz.

Marka Kredisi nedir?

Yurt dışında yerleşik markaların satın alınması ve Türkiye'de yerleşik markaların yurt dışında tutundurulması kapsamında yapılmış/yapılacak harcamaların finansmanı sağlanmaktadır.

Kimler yararlanabilir?

 • Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar,
 • Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı olan firmalar,
 • Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar bu programdan faydalanabilirler.

Program limiti nedir?

Program limiti 75 milyon USD'dir.

İşlem alt limiti nedir?

Marka Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Krediye uygulanacak faiz oranları internet sitemizde faiz/kar payı oranları bölümünde yer almaktadır.

Marka Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar, Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı olan firmalar, Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Proje Bilgi Formu (Projeye yönelik Türk Eximbank tarafından verilecektir.)
 • Harcama Belgeleri Listesi (Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.) (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı)
 • Sözleşme Örnekleri (Yapılan/Yapılacak satın alımlara yönelik (mağaza, tesis, marka, şirket vb.))
 • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata/satışa konu olan malın ihracatçısının/satıcısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan/satıcıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı belgedir.)
 • Kapasite Raporu Örneği (İmalatçı firmalar için ilgili odaca orijinal tasdikli örneği)
 • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri sureti
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve üretim/alım-satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli “Üretim” veya “Alım-Satım” ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.