Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Nedir?

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi, Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti yürüten firmaların; ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla ve Finansal Kiralama Şirketleri ve Katılım Bankaları aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

Kimler için uygun?

 • İhracatçı,
 • İmalatçı-İhracatçı,
 • İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,
 • Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmalar için uygundur.

 

Ürünün amacı nedir?

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Program limiti nedir?

Program kapsamında; bir firmaya kullandırılan kredilerin anapara bakiyeleri toplamı 5 milyon ABD Doları’nı aşamaz. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz.

İşlem alt limiti nedir?

Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz ve kar payı oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve aracı kuruluşlara duyurulur. Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz ve kar payı oranları esas alınır. Aracı kuruluşlar, söz konusu faiz ve kar payı oranları üzerine Türk Eximbank tarafından belirlenen komisyon oranlarını ilave edebilirler. Aracı kuruluş komisyonu azami yıllık % 1,50 olarak belirlenmiştir.

Döviz Cinsi

Kredi, Finansal Kiralama Şirketlerine Türk Lirası, ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılır.

Katılım Bankalarına ise Türk Lirası, ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılır.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

 • İhracatçı,
 • İmalatçı-İhracatçı,
 • İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,
 • Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmalar için uygundur.

 

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki evrak seti ile birlikte aracı bankalara kredi müracaatı yapabilirsiniz;

 • Kredi Talep Formu
 • Firma Bilgi Formu
 • Muvafakatname
 • Harcama Listesi

 

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.