Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projeleri teminat mektubu ile destekliyoruz.

YurtDışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı nedir?

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı ile Türk bankaları tarafından kredibilitesi ve üstlendiği/üstleneceği projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;

 • Geçici teminat mektubu,
 • İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu,
 • İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu, talepleri karşılanabilecektir.

Kimler başvurabilir?

Yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yararlanabilir.

Maliyeti nedir?

İşveren ihale makamına ya da ihale makamının bankasına muhatap düzenlenecek teminat mektupları için Türk Eximbank tarafından yıllık %0,5 oranında komisyon alınacaktır. Sözkonusu komisyon tutarları 3'er aylık dönemler itibariyle müteahhit adına ilgili Türk bankalarından peşin olarak tahsil edilecektir.

Firma limiti nedir?

 • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları’ı tutarındadır. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tespitinde, müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınacaktır.
 • Proje limiti, firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilecektir.
 • Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir.

İşlem alt limiti nedir?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi; firma, proje ve ülke limitlerinde belirtilen miktarlarla sınırlı kalacak şekilde, talep edilen mektubun türü, ihale şartnamesi ya da sözleşme metni esas alınarak işlem bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Herhangi bir proje için yukarıda belirtilen sınırlamalar içerisinde kalacak şekilde Bankamız tarafından düzenlenecek teminat mektubu tutarı Türk bankaları tarafından Bankamıza muhatap düzenlenecek kontrgaranti tutarını aşmamalıdır.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar yararlanabilir.

Gerekli Belgeler

Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma; işveren ihale makamı, ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü, verilecek mektup örneği, talep edilen teminat mektubunun tutarı, süresi, kime hitaben düzenleneceği, işveren ihale makamının bankası, firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu, Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir.

 • Kredi Talep Formu
 • Proje Bilgi Formu
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Geçici Belge
 • Kredi talebine konu olan proje(ler) ile ilgili sözleşmelerin son hali (Yeminli Mütercimler tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.)
 • Kredi talebine konu olan projenin(lerin) devam ediyor olması halinde, işin devam ettiğini tevsik eden belge (İlgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliğ/T.C. Büyükelçilik makamlarından onaylı)
 • Hakediş/İstihkak vb. alacak belgeleri (Yeminli Mütercimler tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.)
 • VRHİB kapsamında kullanılacak krediler için VRHİB fotokopisi
 • Teminat mektubu düzenleyecek olan ticari bankadan getirilecek niyet mektubu

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.