Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı nedir?

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı kapsamında, müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünün açılmasını teminen Türk Eximbank tarafından söz konusu firmaların yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenlenecektir.

Program kapsamında yurtdışı işveren ihale makamına/alıcı firmaya ya da işveren makamın/alıcı firmanın bankasına muhatap;

  • Geçici teminat mektubu,
  • Avans teminat mektubu,
  • Kesin teminat mektubu ve
  • Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanabilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektörü ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ihracata yönelik sipariş esasına göre yatırım malı üretimi yapan ihracatçı firmalar yararlanabilir.

Vadesi Ne Kadar?

Düzenlenecek teminat mektubu tutar ve vadesi, proje ve sözleşmede öngörülen tutar ve vade ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Maliyeti Nedir?

Düzenlenecek teminat mektuplarına ilişkin olarak teminat mektubu komisyonu tahsil edilir. Teminat mektubu Teminat mektubu komisyon oranları, firma kredibilitesi ve proje, alıcı, ülke riski vb. faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirlenir. Komisyon tutarları firmalardan peşin olarak veya 3’er aylık dönemlerde tahsil edilir.

Firma Limiti Nedir?

Program kapsamında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı firmanın mali yapısının ve projenin değerlendirmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından belirlenir.

Aranan Temel Koşul ve Taahhüt Yükümlülükleri

Proje kapsamında, proje bedelinin asgari %30’u oranında Türk mal ve/veya hizmet katkısı koşulu aranacaktır.

 

 

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.