Rakamlarla Biz

Kredi Kullandırım Rakamlarının Bir Önceki Yıla Göre Artış Yüzdesi

2016 2017 Değişim
Kredi kullanan toplam firma sayısı 6.380 7.422 %17
Toplam kullandırılan kredi tutarı ($) 21.629.049.261 23.915.102.398 %11

Yıllar İtibariyle Toplam Kredi Rakamları (Tüm Krediler)

Kısa, orta ve uzun vadeli yurtiçi kredileri toplamı.

Alıcı Kredileri Kullandırım Rakamları (1994-2017)

Toplam Sigorta Desteği ve Yıllık Artış Yüzdesi

2016 2017 Değişim
Sigortalanan Sevkiyat Tutarı (milyar $) 11.038.731.222 15.225.786.049 %38
Sigortalı Firma Sayısı 2.611 2.961 %13