Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında ihracatçılarımızın yurt dışı piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunuyor, gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkânlarını artırmalarını sağlıyoruz.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı ve amacı nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı'nın amacı ihracatçılarımızın tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak ve azami vadesi OECD düzenlemelerine paralel olarak değerlendirilecek ihracatlarından doğacak alacaklarını, ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ihracatçılarımızın İhracat Alacakları İskonto Programı vasıtasıyla Bankamızdan veya ticari bankalardan finansman temin etmelerine imkân sağlamaktır.

Vadesi ne kadar?

Söz konusu program kapsamında genellikle, yatırım malları satışından doğan orta – uzun vadeli ihracat alacakları sigortalanmaktadır. İstisnai durumlarda vadesi 1 yıldan az olan ihracat alacakları da kapsama alınabilmektedir.

Vadesi 2 yıldan uzun olan işlemlerde, sigorta primi başvuru bazında OECD düzenlemelerine uygun olarak belirlenecektir. Vadesi 2 yıldan kısa olan işlemlerde ise, prim hesaplaması OECD düzenlemelerinden bağımsız olarak yapılabilmektedir.

Firma limiti nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında başvurular için herhangi bir alt limit veya üst limit bulunmamaktadır.

Kimler için Uygun?

Üründen; katma değeri yüksek sermaye ve/veya yatırım malları ihracatı yapan ihracatçılarımız ile hizmet ihracatı yapan ihracatçılarımız faydalanabilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı - Sigorta Ürünlerinin Yararları?

Sigorta Ürünlerinin Yararları

Sigorta Tanıtım Broşürü

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Nasıl Kullanılır?

Teklifname ile birlikte, alıcıya ait son üç yıla ilişkin finansal bilgi ve belgelerin (özellikle bağımsız denetim raporu, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu v.b.) ve proje içeriğinin kısa bir açıklamasının Bankamıza iletilmesi daha sağlıklı ve hızlı bir değerlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Başvurudan sonra kısa bir süre içinde bir gösterge maliyet çalışması yapılarak ihracatçımıza iletilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde Bankamızca alıcı firma ile ihracatçı firma ve proje değerlendirilmektedir.

Gerekli Belgeler

Programlardan yararlanmak isteyen ihracatçılarımızın aşağıdaki belgeleri Bankamıza reinsurance@eximbank.gov.tr mail adresi üzerinden ulaştırmaları başvurunun değerlendirmeye alınması için yeterlidir:

  • Spesifik ihracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Poliçesi Teklifnamesi
  • Sigorta talebine konu olan ihracat işlemine yönelik Alıcı ile yapılan sözleşme taslağı

Sıkça Sorulan Sorular

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı Nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı vasıtasıyla yüksek katma değerli sermaye malı ihracatından doğan alacaklar ticari ve politik risklere karşı güvence altına alınmaktadır.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında hangi işlemlere destek verilmektedir?

Kurumumuzun yüksek katma değerli sermaye mallarının ülkemiz ihracat kompozisyonu içerisindeki oranını artırma hedefi doğrultusunda sermaye ve yatırım mallarının ihracı program kapsamında değerlendirilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında ihracat işlemlerinin ne kadarına destek sağlanmaktadır?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Poliçesi ile tek bir satış sözleşmesinden doğan alacağın taşıdığı ticari ve politik riskler %90’lık bir kapsam oranına kadar sigorta tahsisine konu olabilmektedir. Ayrıca, akreditifli işlemlerde bahse konu oran %95’e kadar çıkabilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı’nın kapsadığı riskler nelerdir?

Orta ve uzun vadeli sermaye malı ihracatı işlemleri, sözleşme bazında, politik riskler (savaş, ihtilal, iç savaş, ülkedeki ithalat yasakları ve transfer güçlükleri vb.) ve ticari risklere (alıcının iflas etmesi, konkordato kararı alması, malların bedelinin ödenmemesi vb.) karşı sigorta kapsamına alınmaktadır.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nda ihracatçı firmamızın tüm ihracatı sigortalanırken, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı’nda ihracatçımıza tek bir satış sözleşmesinden doğacak alacaklarını sigortalatma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, iki program arasında sigorta tahsisine konu olabilecek işlemlerin vadesi açısından da farklılık bulunmaktadır. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası bir yıldan kısa vadeli işlemler için sunulurken, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı orta ve uzun vadeli işlemlerden doğan alacakların sigorta edilmesi sürecini içermektedir.

Riskin gerçekleşmesi durumunda Türk Eximbank zararın ne kadarlık bir bölümünü tazmin eder?

Ticari ve politik risklerden kaynaklanan zararlar Poliçe’de belirlenen kapsam oranı esas alınarak tazmin edilmektedir. Söz konusu kapsam oranının tavanı mal mukabili işlemler için %90, akreditifli işlemler için %95’tir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı’ndan faydalanmanın ihracatçı için maliyeti nedir?

Sigorta programlarının ana maliyet kalemi bilindiği üzere primlerdir. Bu primler tahsilat riski barındıran alıcının ülkesinin gelişmişlik düzeyine ve ödeme alışkanlıklarına, vadeye, ödeme türüne (mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili, akreditifli vb.) göre değişiklik göstermektedir. Ödenecek prim tutarı sigortalanan brüt fatura tutarı üzerinden hesaplanmaktadır ve piyasaya göre makul seviyelerde olmasına özen gösterilmektedir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.