Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredisi programımız ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracat öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını aracı bankalar aracılığı ile karşılıyoruz.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi Nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) kapsamında;

A- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımıza ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımıza ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,

B- KKTC’de mukim ihracatçılarımıza ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımıza Türkiye ve KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan KKTC menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,

C- Türkiye’nin siyasi sınırları içerisinde kurulan serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların, serbest bölgeden Türkiye dışında başka ülkelere kesin olarak satışı taahhüdü karşılığında,

D- Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında,

 1. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
 2. Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
 3. Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 4. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
 5. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
 6. Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları,

kapsamındaki ihracat işlemlerinizin finanse edilmesi amacıyla aracı bankalara kredi tahsis ediyoruz.

Kimler için uygun?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK);

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız KKTC’de mukim ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız,
 • Serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişiler,
 • Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında
 • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerimiz, tur operatörlerimiz,
 • Uluslararası kara, deniz veya hava ulaştırma firmalarımız,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı sağlık hizmeti sunan firmalarımız,
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalarımız,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışı yapan firmalarımız,
 • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları yapan firmalarımız için uygundur.

Ürünün amacı nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programımız ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracatlarını geliştirilmelerine destek veriyor, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunuyor, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı oluyor, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışını teşvik ediyor, ihracatçılarımızın sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını aracı bankalar aracılığı ile karşılıyoruz.

Program limiti nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programımız kapsamında; bir firmaya kullandırılabilen TL ve Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplam limiti azami 25.000.000 ABD Doları tutarındadır.

Söz konusu firma limiti;
SÖİK Katılım TL/SÖİK Katılım Döviz kredisi kapsamında 15 milyon ABD Doları tutarındadır.
SÖİK KKTC TL kredisi kapsamında 5 milyon TL ile sınırlıdır.

İşlem alt limiti nedir?

SÖİK programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Aracı bankalar, faiz ve kar payı oranları üzerine TL kredilerde azami yıllık 1 (bir), döviz kredilerinde azami yıllık 0,5 (yarım) puan aracılık komisyonu ilave edebilirler.

Döviz Krediler

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Sevk Öncesi İhracat Kredileri Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yerleşik ihracatçılar, imalatçılar, serbest bölge kullanıcıları ve Türkiye’de yerleşik döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırılmaktadır.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki evrak seti ile birlikte aracı bankalara kredi müracaatı yapabilirsiniz;

 • Başvuru Belgeleri
 • Kredi Talep Formu
 • Firma Bilgi Formu
 • Firma Taahhütnamesi
 • Muvafakatname

İlk defa kredi kullanacak olan firmalar tarafından;

Kapasite Raporu’nun, Firma unvanının yer aldığı ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nin son sayısının, Alım-satım veya üretim faaliyetine ilişkin Faaliyet Ruhsatı’nın (SB firmaları için), Altı aydan eski tarihli olmamak kaydıyla KKTC mevzuatı uyarınca düzenlenecek Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi ve Şirketler Mukayitliği Onay Belgesi veya Ticaret Dairesince düzenlenen İhracatçı Belgesi veya ilgili mevzuata göre bunların yerine geçecek belgelerin (KKTC firmaları için) fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.