İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Türk Eximbank olarak, Tüm çalışanlarımızla Banka’nın vizyon, misyon ve değerlerini açık ve doğru bir şekilde paylaşmakta ve bu amaca uyumlu olacak nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedeflemekteyiz.
 • İşe alım için aday seçme kriterlerini; işin gereksinimleri ile mesleki, teknik ve davranışsal yetkinliklere uygun olarak belirlemekteyiz.
 • Tanımladığımız yetkinlikler ile çalışanlarımıza performans ve potansiyelleri doğrultusunda kariyer ve gelişim fırsatı sağlamaktayız.
 • Çalışanlarımızın iş performanslarının, bireysel olarak Banka’nın stratejik iş hedeflerine yönelik ve görev beklentilerine uygun olarak tanımlanmış bir sistem ile değerlendirmekteyiz.
 • Çalışanlarımız ile kendilerinden beklenen performans kriterlerini ve hedeflerini açıkça paylaşmaktayız.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını performans sonuçlarına ve kişisel ve/veya kurumun iş geliştirme ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlemekteyiz.
 • Eğitim ve gelişim olanaklarımızın, belirlenen ihtiyacı karşılamak üzere beceri ve yetkinlik geliştirmesi, performansın gelişimine katkıda bulunması ve/veya mevcut uzmanlığı geliştirmek için bilgi sağlaması amacıyla tasarlanmasını sağlamaktayız.
 • Çalışanlarımıza ihtiyaca yönelik gelişim fırsatları sunarak mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme desteği, gerçekçi ve ölçülebilir performans hedefleri ile motivasyonlarını yüksek seviyede tutarak olumlu tutum ve iş tatmini sağlamayı hedeflemekteyiz.
 • Kariyer planlama ve yedekleme sistemimiz ile potansiyeli yüksek çalışanların erken fark edilmesi, bu çalışanlara gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sunulması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmaları için destek vermekteyiz.
 • Yedekleme planlaması ile gelecekteki yöneticilerimizin kendi çalışanlarımızdan yetiştirilmesini sağlayarak yönetici adaylarımızın geliştirilmesi için kişiye özel gelişim programları tasarlamaktayız.
 • Çalışanlarımızın fikirlerini, önerilerini ve görüşlerini özgürce iletebilecekleri iletişim ortamının oluşturulmasını sağlamaktayız.

Genel İş Başvurusu için tıklayınız