Sürdürülebilirlik Politikaları

Türk Eximbank, iklim değişikliğinden sosyoekonomik eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşerek hızla değişen dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem arz ettiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda Türk Eximbank faaliyetlerini yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate almaktadır. Bankamız faaliyetlerini bütünleşik bir sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ni geliştirmiştir. Bankamız Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi aracılığıyla kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartları seviyesinde uygulanmasını ve sürekli geliştirilmesini desteklemektedir. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri; Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ile İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikasını kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri:

Sürdürülebilirlik İlkeleri Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası: 

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerin yönetimini amaçlamaktadır.

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası:

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası Bankamızın çevreye faydalı mal ve hizmetlerin ihracatını desteklemek suretiyle kademeli bir şekilde düşük karbon teknolojilerinin ve altyapılarının aktarımı ile yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.