Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı kapsamında kredi imkanları sağlıyoruz.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi nedir?

Türk firmalarının yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri hizmetlerin finansmanına yönelik bir kredi programıdır.

Hangi Firmalar için uygun?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı ile Türkiye’de yerleşik firmaların;

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
 • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları,Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan, oda faaliyet belgesi ve ticaret odası kayıtları temin edilen; 
  • Eğlence ve kültür hizmeti sektöründe faaliyet gösteren ve NACE kodu 59.11.03, 59.12.01, 59.13.02 ve 60.20.01 olan firmaların yurt dışında yerleşik kişilere hizmet satışları, (Film/dizi/animasyon şirketleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından temin edilen Sinema Yapımcı Belgesi aranır.)
  • Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve NACE kodu 62.0 ile başlayan firmaların yurt dışında yerleşik kişilere hizmet satışları,
  • Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve NACE kodu 61.1, 61.2, 61.3 ve 61.9 ile başlayan firmaların yurt dışında yerleşik kişilere hizmet satışları,
  • Bulut ve veri merkezleri işletmeciliği hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve NACE kodu 63.1 ve 63.9 ile başlayan firmaların yurt dışında yerleşik kişilere hizmet satışları,
  • Yurt dışında araç kiralama alanında faaliyet gösteren ve NACE kodu 77.11.01 ve 77.12.01 olan firmaların yurt dışında yerleşik kişilere hizmet satışları,
 • Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında yer alan üniversitelerin yurt dışında yerleşik kişilere eğitim hizmeti satışları

finanse edilir.

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır. Kredi vadesinin 24 aydan daha uzun olması durumunda taahhüt vadesi kredi vadesi ile aynı olacaktır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

 • Kesin Teminat Mektubu,
 • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaleti 
  • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Kefaleti ile yalnızca TL kredi kullandırımı yapılabilmektir.

karşılığında kullandırılır.

İGE kefalet başvurusu için tıklayınız.

Vade seçenekleri nelerdir?

Kredi azami vadesi 24 ay olmakla birlikte VRHİB süresi 24 ayı aşan projeler için kredinin azami vadesi ayrıca değerlendirilir.

Vade seçeneklerine faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Kredinin Faiz Oranı nedir?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi faiz oranları döviz cinsi ve vade bazında değişmektedir.

Vade, faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri ile yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları vb. nitelikteki hizmet ihracı yapan firmalarımız

Gerekli Belgeler

  • Kredi Talep Formu
  • Proje Bilgi Formu
  • Hizmet alacak firma ile yapılmış olan sözleşmenin son hali
  • Kesin Teminat Mektubu
  • Hizmet İhracatçıları Birliği(HİB) Üyelik Belgesi
  • Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi-VRHİB (varsa)

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir. Kredi analiz evrak seti için tıklayınız.

Başvuru Evrakları

Teminatlar

Diğer Belgeler

Taahhüt Belgeleri

 • DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu BildirimiHizmet ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından ‘yurtdışı hizmet ihracı geliri faturası’ ibrazında kullanılır.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.