Duyurular

Türk Eximbank AFC Hissedarlığı

29 Aralık 2023

İstanbul, 29 Aralık 2023: Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank, Afrika’nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation (AFC) ile hissedarlık anlaşması imzalayarak kıtanın önde gelen altyapı çözümleri sağlayıcısı AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı oldu.

Türk Eximbank’ın uluslararası bir kuruluşa ilk sermayedarlığı olan bu yatırım, Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikası açısından stratejik öneme sahiptir. Afrika’nın üretkenliğini ve ekonomik büyümesini artırmak için altyapı açığına yönelik çözüm sağlamayı amaçlayan AFC ile kurulan bu uzun vadeli stratejik ortaklık ile Türk ihracatçı ve yüklenici firmalarımızın AFC üyesi olan 42 Afrika ülkesi başta olmak üzere bölgede varlığının ve iş alma kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. AFC'nin kamu ve özel sektör sermayesi desteğiyle Afrika’da sürdürülebilir projeler geliştirmeye yönelik iş modeli, AFC’yi Türkiye için güvenilir ve uzun vadeli bir ortak haline getirmektedir.

Türkiye, Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak Afrika'nın kalkınma yolculuğunda müttefik ülke olmuş, kıta genelinde büyümeyi teşvik eden sektörlerde hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde Türkiye, Afrika'nın önde gelen kalkınma ve ticaret ortaklarından biridir. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2022 yılında 40,7 milyar ABD Doları tutarına yükselmiştir.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney Türk Eximbank ve AFC arasındaki bu stratejik ortaklığın, Türk ihracatçılarına ve yüklenici firmalarımıza destek sağlayacak önemli bir iş birliği olduğunu vurgulayarak, AFC'nin girişimlerine aktif olarak katkıda bulunmayı hedeflediklerini ve Türkiye ile AFC üyesi ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı olarak fayda sağlayacağımız bir ilişki geliştirmek istediklerini ifade etmiştir. Bu yatırımın Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiyi destekleme konusundaki derin kararlılığa işaret ettiğini dile getirmiştir.

AFC Başkanı ve CEO'su Samaila Zubairu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türk Eximbank’ın AFC’nin bölge dışı ilk hissedarı olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. Türk Eximbank tarafından yapılan sermaye yatırımının, AFC'ye yönelik artan küresel yatırımcı ilgisinin açık bir ifadesi olduğunu belirten Zubairu, böylesine saygın bir kurumdan gelen bu güçlü güven ile Afrika'nın kalkınması konusundaki kararlılıklarının güçlendiğini, bu ortaklık sayesinde Afrika'da sanayileşmeyi teşvik edecek altyapıyı oluşturmaya devam edeceklerini belirterek, Afrika'nın kalkınmasına derinden bağlı bir ülke olan Türkiye ile iş birliklerini sürdürmeyi ve güçlendirmeyi heyecanla beklediklerini dile getirmiştir.

Africa Finance Corporation (AFC), Afrika’da yerleşik devletlerin üretkenliği ve ekonomik büyümesi için gereken altyapı, doğal kaynaklar ve endüstriyel varlıkların geliştirilip finanse edilerek kıtanın altyapı açığına ve zorlu çalışma ortamına çözümler sunulması amacıyla 2007 yılında Afrika devletleri tarafından kurulan ve halihazırda 42 Afrika ülkesinin üye olduğu çok taraflı bir finansal kuruluştur.

AFC, Afrika'nın altyapı geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için, finansal ve teknik danışmanlık, proje yapılandırması, proje geliştirme gibi hizmetler sunmaktadır. Enerji, doğal kaynaklar, ağır sanayi, ulaşım ve iletişim gibi temel altyapı sektörlerinde yatırım yapmak için Afrika'da tercih edilen bir iş ortağı olan AFC, kuruluşundan bu yana 13 milyar ABD Doları tutarında yatırım desteği vermiştir.

Moody’s derecelendirme kuruluşu tarafından A3 ile yatırım yapılabilir düzeyde sınıflandırılan AFC, Afrika'nın önde gelen devletlerinden ve fonlarından öz sermaye yatırımları almış olup küresel çok taraflı kuruluşlar, ticari bankalar ve diğer finans kurumları ile de güçlü iş birlikleri bulunmaktadır.