Duyurular

Rusya Federasyonu – Ukrayna Arasında Vuku Bulan Savaş Nedeniyle Kısa Vadeli Kredi İhracat Taahhüt Kapatma Sürelerine 12 Aylık Ek Süre Tanınması Duyurusu

04.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 73486875 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı Makam Onayı çerçevesinde, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında vuku bulan savaşın ortaya çıkardığı doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla kredi ihracat taahhüt kapatma vadeleri 12 ay ilave süre verilerek uzatılabilecektir. Söz konusu imkandan 04.04.2022 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibariyle taahhüt kapatma vadesi dolmamış belgesiz ihracat kredileri (Reeskont Kredileri dahil) ile belge taahhüdü açık olan belgeli ihracat kredileri (Reeskont Kredileri dahil) faydalanabilecektir.

 

Taahhüt vade uzatım imkanından faydalanmak isteyen firmalarımızın;

  • Taahhüt süre sonu 2022 yılını aşan krediler için en geç 31.12.2022 tarihine kadar,
  • Taahhüt süre sonu 2022 yılı içerisinde olan krediler içinse taahhüt süre sonunu takip eden 1 ay içinde

Bankamıza yazılı olarak başvuruda bulunması ve talep ekinde Rusya Federasyonu veya Ukrayna ile ilişkili ihracat/döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerine ilişkin;

  • Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen kısmına ilişkin akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belge veya
  • Son 4 (dört) takvim yılı (2019-2020-2021-2022 yılları) itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespitini sağlayan gümrük beyannamesi sureti (döviz kazandırıcı hizmet kredilerinde fatura sureti)

 

tevsik etmesi gerekmektedir.

Bankamızca sağlanan orta-uzun vadeli krediler uzatım kapsamında değildir.