Avrupa Yatırım Bankası Kredisi

Harcama belgeleriniz karşılığında, ihracatınızın veya döviz kazandırıcı hizmetlerinizin finansmanı ile ihracat amaçlı yatırımlarınız için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek makine harcamalarınız için size kredi sağlıyoruz.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi nedir?

Türkiye’de yerleşik KOBİ’lerin ihracatına ve döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlayan bir kredi programıdır.

Kimler için uygun?

İhracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan KOBİ’lerimiz

Ürünün amacı nedir?

Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracatına veya döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse ediyoruz.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programımız kapsamında finanse edilecek mal ve hizmet alımlarının AYB Satın Alma Kılavuzuna uygun olması beklenmektedir.

Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Arsa, bina, taşıt alımı vb. amaçlı ya da kısa vadeli finansman ihtiyaçları ve hisse senedi alımı benzeri tamamen finansal amaçlı işlemler bu kredi kapsamında finanse edilmemektedir.

Program limiti nedir?

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programımız kapsamında 25 milyon Euro tutarını geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Program limiti 12,5 milyon Euro tutarındadır.

İşlem alt limiti nedir?

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programımız kapsamında herhangi bir işlem alt limiti bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Krediye uygulanacak vade seçenekleri kredi bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Maliyeti nedir?

Krediye uygulanacak faiz oranı kredi bazında Bankamız tarafından belirlenir.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

İhracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan KOBİ’lerimiz

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

  • Kredi Talep Formu
  • Harcama Belgeleri Listesi (Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.), (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı)
  • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata/satışa konu olan malın ihracatçısının/satıcısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan/satıcıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı belgedir.)
  • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)
  • Çevresel Fiş
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış çevre ile ilgili mevzuata uygunluk durumunu belirten belgenin sureti
  • Kapasite Raporu (Yatırım Kredileri için)(İlgili odaca orijinal tasdikli örneği)
  • Yatırım Teşvik Belgesi veya Dâhilde İşleme İzin Belgesi sureti (mevcut ise)

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.