Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız ile ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi nedir?

İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Ürünün amacı ne?

İhracatçılarımızın vadeli satış imkanlarının arttırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet şanslarının genişletmelerini, alacaklarını ticari ve politik risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarını teşvik ediyor, ihracatçılarımızın sevkiyat sonrası finansman imkanlarına erişmelerini sağlıyoruz.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak çalışmalar sonrasında her bir ihracatçımıza özel olarak belirlenmektedir.

Kimler başvurabilir?

İhracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçılar başvurabilir.

Vade seçeneklerini ve faiz oranlarını nasıl öğrenebilirim?

Vade seçenekleri ve faiz oranları için lütfen tıklayınız.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Sevk Sonrası Reeskont Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

KOBİ, İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve tüm ihracatçılarımız.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Satış Sözleşmesi Örneği/Proforma Fatura Örneği

  Kırgızistan,Özbekistan,Tacikistan,Gürcistan,Rusya,Ukrayna,Belarus, Moldova ülkelerine yapılan ihracat işlemlerinde satış sözleşmesi zorunlu alınmaktadır.

 • Taşıma Belgesi

  Sevkiyata ilişkin taşıma belgesinin (CMR, konşimento, vb.) örneği sunulmalıdır.

 • İngilizce Fatura

  İhracat işlemine ilişkin olarak düzenlenmiş ve vade bilgisini içeren İngilizce faturanın aslı sunulmalıdır.

 • Gümrük Beyannamesi

  İhracat işlemine ilişkin gümrük beyannamesinin ihracatçı nüshasının (3. veya 3-8 nüshası) malın yurtdışı edildiğini gösterir damga taşıyan aslı sunulmalıdır.

 • Banka IBAN Bildirim Formu
 • Muvafakatname

Kullanılacak krediye esas ihracata konu olan malın ihracatçısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı muvafakatname ve muvafakatname veren firmanın noter onaylı imza sirküleri sunulmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK) nedir?

360 güne kadar vadeli ihracat alacaklarının, temlik alınmak suretiyle iskonto edilmesi işlemidir.

SSRK neden tercih edilir?

Bir finansman kolaylığı sağlayan SSRK, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen işlemler olmak üzere temel olarak iki farklı hizmet sunmaktadır. Her iki işlem türünde de ihracatçımız için alacağın tahsili konusunda bir garanti sağlanmakta, aynı zamanda çok düşük maliyetli bir finansman sunulmaktadır.

SSRK kimlere uygundur?

Yurtdışına vadeli satış gerçekleştiren, alacaklarını uygun maliyet ile iskonto etmek isteyen ve teminat tesisinde de zorluk yaşayan ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar için uygundur.

SSRK’dan yararlanmak isteyen firmalarda aranacak ön kriteler nelerdir?

Kredibilitesi, TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır:

 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması,
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması,
 • Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması,
 • İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması

Firmanın ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olmaması

Ne tür ödeme şekillleri kredilendirilebilir?

Firmaların gerçekleştirdiği mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ve akreditifli tüm vadeli ihracatları kredilendirilebilir.

SSRK'nın teminatı nedir?

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigorta Poliçesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için asli teminat, ihracatçının sigorta poliçesi ile birlikte vadeli alacağının temlik alınmasıdır.

Yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen işlemler için, ihracatçı firmaya açılan vadeli akreditife yurtiçi banka tarafından verilen teyit veya kabul kredili işlemlerde ihracatçının bankası tarafından verilen aval asli teminat olarak kabul edilir.

SSRK işlem türleri ve kredilendirme oranları nelerdir?

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri iki türde yürütülmektedir:

 1. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası (KVİKS) kapsamında yürütülen işlemler için kredilendirme oranı %85.
 2. Yurt içi banka garantileri ve Faktoring Şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilen Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri için kredilendirme oranı %100.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası'nın amacı ve ihracatçıya faydası nedir?

Bir taraftan ihracatçıların kısa vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek. Diğer taraftan, poliçenin teminat olarak gösterilmesi ile Bankamızdan ve anlaşmalı yurt içi ticari bankalardan ihracat kredisi teminini kolaylaştırmaktır.

Kısa Vadeli İhracat Kredi sigortası’nın ihracatçıya maliyeti nedir?

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat kredi sigortasının birçok avantajının yanında ihracatçıya sadece iki tür maliyeti bulunmaktadır. Bunlar:

Poliçe Tanzim Ücreti:

Firmaların yasal statüsüne göre değişen ve her poliçe döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ödenen tutardır.

Sigorta Primi:

Prim oranları, alıcının yerleşik olduğu ülkenin risk grubu, sevkiyatın ödeme şekli ve vadesi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Ülkenin veya ödeme şeklinin riskliliği arttıkça ya da sevkiyatın vadesi uzadıkça prim oranları yükselmektedir.

Gayrikabili rücu akreditif tahtında ödemeli, banka garantili veya ilgili kambiyo senedi üzerine banka avali verilen işlemlerde prim oranları üzerinden % 50 indirim yapılır. Ancak, ilgili Alıcı Limiti Onayı’nın gayrıkabili rücu akreditif veya banka garantisi şartı ile düzenlenmiş olması halinde söz konusu indirim uygulanmaz.

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında yürütülecek Sevk Sonrası Reeskont kredisi işlemleri nedir?

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortasının asli teminat olarak kabul edilip, vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilme işlemidir. Bu kapsamda Bankamız sigortasından faydalanan firmalarımız, herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, vadeli mal mukabili, vesaik mukabili, akreditifli işlemlerini de iskonto ettirmek suretiyle piyasadaki en ucuz finansman kaynağına erişebilirler.

Sigorta kapsamında kullanadırılacak SRRK kredi talebi için ne tür belgeler gereklidir?

Bankamız nezdinde analiz işlemleri sonuçlandırılmış, sigorta poliçesi düzenlenmiş ve alıcı limit onayı bulunan firmalar kredi talebinde bulunmak için kredi talep formuna ek olarak;

 • Gümrük Beyannamesi orijinali (3/3-8 nüshası),
 • İngilizce fatura orijinali (vade bilgisi içeren ve gümrük beyannamesi ile ilişkili),
 • Taşıma belgesi fotokopisi (üzerinde kaşe ve imza olmalı),
 • Sözleşme/sipariş formu fotokopisi

belgeleri gerekmektedir.

Sigortalanmış tüm ihracatlarımız kredilendirilir mi?

Alıcı limiti tesis edilen, bu limit çerçevesinde kalan ve yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kredilendirilmeye uygun bulunan işlemler kredilendirilebilir. Sigorta kapsamına alınan fakat kredilendirilmeye uygun bulunmayan alacaklar için kredi açılamayacaktır.

Her bir sevkiyat için ayrı bir kredi talebi zorunlu mudur?

Aynı alıcıya gerçekleştirilen ve ödeme vadesi otuz gün içinde kalan sevkiyatların birleştirilmesi ile birden fazla sevkiyatın tek bir kredi haline getirilebilmesi imkanı ile firmalara işlem kolaylığı sağlanmaktadır.

Sigorta kapsamında kullandırılmayan %15 lik kısım ne olacak?

Sigortalı işlemler kapsamında, kredilendirme oranı %85 olduğundan, bakiye %15’i ihracat bedelinin vadesinde alıcı tarafından Bankamıza ödenmesini müteakip söz konusu bedel kredi kullanan firmaya aktarılır.

SSRK kullanımında, kullandırım sürecini ortalama 4 iş günü içerisinde tamamlayabilmek ve hatta hızlandırabilmek için, ihracatçı firmanın;

Gerçekleştirilen sevkiyatın Bankamız sigorta birimine “Aylık Sevkiyat Bildirimi Formu” ile düzenli sevkiyat bildirimi yapması ile teminat uygunluğuna süratle onay verebilecektir. Aksi takdirde, sevkiyat bildirimine kadar kredi talebine uygunluk verilemeyecektir. Kredi başvurusu yapılmadan önce, firmaların sevkiyat bildirimlerini yapması gerekmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak firmalar, sevkiyat bedelini Türk Eximbank’a temlik etmeden önce bu hususu alıcıları ile paylaşmaları ve Türk Eximbank’dan gelecek temlik teyit mesajına hızla yanıt vermeleri halinde kredi kullandırım sürecini hızlandıracaktır.

Firma limitleri reeskont kredileri ile ortak mı?

Evet, TCMB İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında tanımlanan limitler hem Sevk Sonrası Reeskont hem de Reeskont kredileri için ortak kullanılmaktadır.

Sigorta kapsamındaki işlemlerde alıcı vadesinde ödemezse ne olur?

Bankamıza ihracat bedelinin vadesinden önce ve vadesinden 2 iş günü sonra alıcılarına ihbar yazıları gönderilerek gerekli hatırlatmalar yapılır.

Ancak birkaç günlük gecikme ile yapılan ödemede kredinin vadesi ile fiilen ödemenin yapıldığı gün arasında geçen süre için, Libor/Euribor/GBP Libor/Tibor+3 üzerinden gecikme faizi işletilir ve bankamız hesaplarına gelen ihracat bedellerinden tahsil edilir.

Kredi kullanan firmanın, gecikme faizinden korunmak için ihracat alacağının tahsilini beklemeden krediyi geri ödemesi mümkündür. Bu durumda ihracat bedeli bankamız hesaplarına geldiğinde ihracatçının belirttiği bankasına aktarılır. Kredinin ihracatçı firma tarafından geri ödenmesi halinde, ihracatçının sigorta nezdinde doğmuş olan hakları da devam eder.

Yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen SSRK işlemleri nedir?

İhracatçı firmalarımızın;

 • Mal mukabili veya vesaik mukabili olarak gerçekleştirdikleri ihracatlar için düzenlenen poliçe/bonolara verilen avalleri veya,
 • Akreditifli işlemleri için bankalar tarafından verilen teyitleri,

teminat alınmak suretiyle vadeli ihracat işlemleri kredilendirilir. Firmalarımızdan, başka bir maliyet doğuran teminat talep edilmez.

Yurtiçi banka garantileri kapsamındaki işlemlerde hangi bankalar kapsanmaktadır?

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Banka Taahhütnamesi’ni tarafımıza sunan ve nezdimizde gayri nakdi kredi limiti olan yurt içi bankalar kapsam dahilindedir.

Teyitli akreditifler kredilendirilir mi?

Yurtiçi banka tarafından teyit eklenen vadeli akreditifler, ilave herhangi bir teminata ihtiyaç duyulmaksızın sevk sonrası reeskont kredisi kapsamında kredilendirilebilir.

Teyitsiz akreditiflerimizi kredilendirilir mi?

Teyitsiz ve yurtdışı banka teyitli vadeli akreditifler, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ve tahsis edilen alıcı limiti onayı dahilinde sevk sonrası reeskont kredisi kullanabilir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.