Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ürün bulma aracımızla sizin ihtiyaçlarınıza uygun ürünümüzü kolayca bulabilirsiniz. Size özel çözümümüzü görmek için seçiminizi yapın.

Tüm Çözümlerimiz

Asimetrik Forward

Asimetrik Forward ile kaldıraç seviyesine göre İhracatçıya standart forward kurundan daha avantajlı bir seviyeden işlem yapma ve kur riskinden korunma imkanı...

Ürün Detayı

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı ile İhracatçı, belli bir vade boyunca düzenli aralıklarla almak/satmak durumunda olduğu emtia ve/veya kıymetli madeni vade...

Ürün Detayı

Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası (CEB) Kredi Programı

The Council of Europe Development Bank (CEB) kuruluşundan temin edilen fon kapsamında KOBİ vasfına haiz firmalara, işletme sermayesi veya yatırım ...

Ürün Detayı

Çapraz Para Swapı

Çapraz Para Swapı ile İhracatçı farklı para birimi ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) olan borcunu, anapara cinsini ve faiz yapısını...

Ürün Detayı

Devlet Garantili Alıcı Kredileri

Devlet Garantili Alıcı Kredileri programımız kapsamında, ülkemizden ithalat yapmayı planlayan yabancı kamu kurumlarına, devlet garantisi altında alıcı kredisi...

Ürün Detayı
?

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine tahsis edilen bir ihracat kredisidir.

Ürün Detayı

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Kimler için uygun? Bu krediden; Diş Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) yararlanır.

Ürün Detayı
?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım,...

Ürün Detayı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Kimler için uygun? Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde...

Ürün Detayı

Dünya Bankası Kredi Programı

IBRD(International Bank for Reconstruction and Development) garantisi ile temin edilen fonla, işletme sermayesi ve yatırım harcamalarınız için orta-uzun vadeli...

Ürün Detayı

Emtia/Kıymetli Maden Forward

Emtia/Kıymetli Maden Forward ile İhracatçılarımız Emtia/Kıymetli Maden fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan risklerden korunabilmektedir.

Ürün Detayı

Emtia/Kıymetli Maden Opsiyon

Opsiyon satın alarak İhracatçı emtia/kıymetli maden fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat riskinden korunabilmekte; Opsiyon satarak ise prim...

Ürün Detayı

Faiz Swapı

Faiz Swapı ile İhracatçı piyasadaki faiz dalgalanmalarından kaynaklanan faiz riskinden korunabilmektedir.

Ürün Detayı
?

Faizsiz Bankacılık Programı

İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan ve ihracatçılarımızın sermaye malı yatırım harcamalarına yönelik olarak kullanıma sunulan katılım finans prensiplerine...

Ürün Detayı

Faizsiz Bankacılık Programı

Kimler için uygun? İmalatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalar için uygundur.

Ürün Detayı

Faktoring Şirketleri Aracılığı ile Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız ile ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Ürün Detayı
?

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Ürün Detayı

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

Kimler için uygun? İhracatçı, İmalatçı-İhracatçı, İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı, Türkiye’de kurulu serbest...

Ürün Detayı

Forward

Forward ile İhracatçı döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riskinden korunabilmektedir.

Ürün Detayı
?

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri...

Ürün Detayı

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Kimler için uygun? Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımız.

Ürün Detayı

İhracat Alacakları İskonto Programı

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında, ihracatçılarımızın sermaye malı ihracatından doğan vadeli alacaklarını iskonto ediyoruz.

Ürün Detayı
?

İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Hazırlık Kredisi

Kimler için uygun? Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai...

Ürün Detayı
?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Firmalara, işletme sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde...

Ürün Detayı
?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata yönelik mal üreten imalatçıların veya imalatçı-ihracatçıların makine, teçhizat ve aksam harcamalarına finansman sağlıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı, döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalara ve Türkiye’de kurulan...

Ürün Detayı

Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Ürün Detayı

Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredileri

Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredileri ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracat öncesi kısa...

Ürün Detayı

Katılım Esaslı Alacak Sigortası

Ürün Detayı

Kısa Vadeli Alacak Sigortası

Kısa Vadeli Alacak Sigortası ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigorta...

Ürün Detayı
?

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız ile ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Ürün Detayı

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Kimler için uygun? KOBİ, İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve tüm ihracatçılarımız.

Ürün Detayı
?

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçı KOBİ’lerimizin ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimizin uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor,...

Ürün Detayı

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

Kimler için uygun? İhracatçı KOBİ’lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimiz için uygundur.

Ürün Detayı
?

Marka Kredisi

Türk markasının geliştirilmesine, yurt dışında tutundurulmasına ve yaygınlaştırılmasına veya yurt dışından marka satın alımına yönelik yapılan harcamalarınızı...

Ürün Detayı

Marka Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar, Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım...

Ürün Detayı

Niyet Mektubu

Yurt dışına ürün ihraç edecek veya uluslararası ihalelere katılacak ihracatçı firmalarımız ile yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere katılacak...

Ürün Detayı

Opsiyon

Opsiyon satın alarak İhracatçı döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riskinden korunabilmekte; Opsiyon satarak ise prim getirisi elde edebilmektedir.

Ürün Detayı

Ortalama Forward

Ortalama Forward ile İhracatçı, belirli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık vb.) ve aynı tutardaki döviz ödemesi ya da ihracat gelirini ortalama bir kur...

Ürün Detayı

Para Swapı

Para Swapı ile İhracatçı bilançosundaki döviz kuru farklılıklarından kaynaklanan kur riskinden korunabilmektedir.

Ürün Detayı
?

Reeskont Kredisi

İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Ürün Detayı

Reeskont Kredisi

Kimler için uygun? İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımıza kullandırmaktayız.

Ürün Detayı

Risk Reversal

Risk Reversal ile İhracatçı kurun belirli bir seviyenin altına düşeceği/yükseleceği beklentisi ile pozisyonunun değerini koruyabilmekte veya zararını...

Ürün Detayı

Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası

Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası programımız vasıtasıyla ihracatçılarımız uzun ve maliyetli üretim dönemlerinde Türk Eximbank desteğini hissederek ülke...

Ürün Detayı
?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredisi programımız ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracat öncesi kısa vadeli...

Ürün Detayı

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Kimler için uygun? Sevk Öncesi İhracat Kredileri Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yerleşik ihracatçılar, imalatçılar, serbest bölge kullanıcıları ve...

Ürün Detayı

Spesifik İhracat Kredi Sigortası

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında ihracatçılarımızın yurt dışı piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunuyor, gelişmekte olan...

Ürün Detayı
?

Turizm Kredisi

Turizm Kredisi programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının...

Ürün Detayı

Turizm Kredisi

Kimler için uygun? Turizm Kredisi Programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının...

Ürün Detayı
?

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programımız ile Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımızın, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan...

Ürün Detayı

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımız, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalarımız ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü...

Ürün Detayı

Uluslararası Proje Kredileri

Türkiye’de yerleşik müteahhitler tarafından gerçekleştirilen projeler ve Türkiye’de yerleşik gemi inşa firmaları tarafından inşa edilen gemiler kapsamında Türk...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik ediyor, bu yolla yurt dışı pazar paylarını...

Ürün Detayı

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren; Yurt dışı fuar...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

İhracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılması amaçlı yatırım harcamalarınızı finanse ediyoruz.

Ürün Detayı

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Kimler için uygun? Yurt Dışı Mağazalar Kredisi kapsamında krediye konu olan yatırım projesinin uygunluğu Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Müteaahhit/müşavir firmaların yurtdışında üstlendikleri projelerden doğmuş tahsil edilemeyen hakkedişleri kapsamında köprü finansman sağlanmaktadır.

Ürün Detayı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Kimler için uygun? Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt...

Ürün Detayı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Kimler için uygun? Yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar yararlanabilir.

Ürün Detayı

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Ürün Detayı

Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri

Bankamız tarafından kredi limiti tahsis edilmiş yurt dışında yerleşik muteber bankalar aracılığıyla, ülkemizden mal ve/veya hizmet ithal etmek isteyen yabancı...

Ürün Detayı

Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri

Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri programımız kapsamında, yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışı şube, iştirak ve muhabir bankaları aracılığıyla alıcı...

Ürün Detayı

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım