| esube
    Kurumsal    İnsan Kaynakları
Kurumsal
İnsan Kaynakları

Türk Eximbank’lı Olmak;
Dış ticaretin finansmanında 30. yılını yaşayan ülke ekonomisi için önemli bir bankada görev yapmanın sorumluluğunu taşımak ve her daim gelişime açık, yaratıcı olmak demektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin, yeterli sayıda personelle yerine getirilmesini sağlamak ve kaliteli personel istihdamına özen göstermek,
  • İşin özelliğine uygun nitelikte yetenekli personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
  • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanları sağlamak,
  • Personele yeteneklerine göre çalışma imkanı, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
  • Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli imkanlar ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek,
  • Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalıştırılmasına olanak sağlamak,
  • Personelin; yaratıcı, girişimleri sonucunda yeni fikirler üreten, Bankanın başarılı olmasına katkıda bulunmak için çaba sarf eden kişiler olmasını temin etmek.

Eğitim Politikamız
Eğitim çalışmaları, Banka personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan ve bu surette hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında Banka, eğitim programları düzenler ve/veya başka kurumlarca açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar. Aynı amaçla yurtdışına da personel gönderilebilir.

İş başvurusu için burayı tıklayınız.