İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımıza ve tüm ihracatçılarımıza Bankamız kredi programlarından daha kolay şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere KGF kefaleti ile PGS kapsamında kredi kullandırıyoruz.

Kimler için uygun?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve tüm ihracatçılarımız

Ürünün amacı ne?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımıza ve tüm ihracatçılarımıza KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti ile PGS (Portföy Garanti Sistemi) kapsamında TL kredi kullandırıyoruz.

Firma limiti nedir?

KOBİ vasfına ait firmalar için azami kefalet riski 25 milyon TL,

KOBİ dışı firmalar için azami kefalet riski PGS kapsamında 75 milyon TL, PLS kapsamında 125 milyon TL’dir.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem alt limitleri firmanın başvurduğu kredi programına göre değişkenlik göstermektedir.

Vadesi ne kadar?

36 ay veya 48 ay vade seçeneği mevcuttur.

PGS Nedir?

PGS, Hazine destekli KGF(Kredi Garanti Fonu) kullanımlarına yönelik uygulanan Portföy Garanti Sistemi’nin kısa adıdır.

Kimler başvurabilir?

KOBİ ve KOBİ üzeri firmalardan Bankamız kredi kullanım koşullarına uygun olan tüm ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve tüm ihracatçılarımız başvurabilirler.

Maliyeti nedir?

Faiz oranları, internet sitemizin faiz ve kar payı oranları bölümünde yayınlanmaktadır. Ayrıca, her bir kefalet kullandırımı için firmalardan bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %2'si oranında komisyon tahsil edilir.

Nasıl başvuru yapılır?

Evrak listesini tam olarak hazırlayarak başvurunuzu en yakın şubemize iletebilirsiniz.

KGF/EDK - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımızdan ve tüm ihracatçılarımızdan Bankamız değerlendirmeleri sonucu uygun bulunanlar yararlanabilir.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

 1. EVRAK LİSTESİ KONTROL FORMU

  • Sayfanın devamında Evrak Listesi Kontrol Formuna ulaşabilirsiniz. Bu kontrol formu tarafınızca hazırlanan evrakın tam ve eksiksiz olarak hazırlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Evrak Kontrol Formu için burayı tıklayınız.
 2. HESAP DURUMU BELGESİ (Ek Form - HDB)

  • Mali müşavir; SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM Mührü her sayfada imza/paraf ile yer almalıdır. Son sayfada mutlaka mali müşavirin ad-soyad unvanının yazılması beklenmektedir. Hesap Durumu Belgesi için burayı tıklayınız.

   Mali Bilgiler (IV) kısmında gerekli olan bilgiler son üç yıla göre ve bilanço ve gelir tablolarıyla uumlu olacak şekilde doldurulması beklenmektedir.

 3. ANA FİRMA VE GRUP FİRMALARI İÇİN SON ÜÇ YILA AİT BİLANÇO ve GELİR TABLOLARI

  • Her sayfasında SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü üzerine paraf veya imza bulunmalıdır.
 4. TAM TASDİK RAPORU / DENETİM RAPORU / BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇEN FİRMALARIN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU - Aslı ya da mali müşavir tasdikli örneği-

  • YMM/SMMM ıslak mühür ve imzasına haiz
  • Son üç yıla ilişkin
 5. 1., 2. VE 3. MADDELERDE SÖZÜ GEÇEN BELGELERİ ONAYLAYAN BAĞIMSIZ YMM VEYA BAĞIMSIZ SMMM' YE AİT; (YMM ve SMMM’lerin firma çalışanı, ortağı veya ortakların yakın akrabası olmaması gerekmektedir.)

  • İlgili odadan almış olduğu güncel tarihli faaliyet belgesinin aslı,
  • İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
  • Denetimde bulunduğu yılları içeren, firma ile imzaladığı sözleşmelerinin fotokopileri
 6. DETAY MİZANLAR (Son 3 Yıla Ait) (ANA FİRMA VE GRUP FİRMALARI İÇİN)

  • Detay mizanların alınan bilanço tarihleri ile uyumlu olması beklenmektedir.
  • Detay mizanlar çıktı alınarak veya e-posta ile bankamıza gönderebilir. Bu aşamada bankamızca herhangi bir onay aranmamaktadır.
 7. UZUN VADELİ BORÇLARIN İTFA PLANI (ANA FİRMA VE GRUP FİRMALARI İÇİN)

  • Uzun Vadeli Borçlarin Itfa Plani çıktı alınarak veya e-posta ile bankamıza gönderebilir. Bu aşamada bankamızca herhangi bir onay aranmamaktadır.
 8. İMZA SİRKÜLERİ

  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirküleri aslı, (firma yetki ve yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni imza sirkülerinin noter onaylı sureti talep edilecektir)
 9. FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN İMZALANACAK "MUVAFAKATNAME" (ANA FİRMA VE GRUP FİRMALARI İÇİN)

  • Muvafakatnameye buradan ulaşabilirsiniz.
 10. ORTAKLIK YAPISINI GÖSTEREN BELGE (A.Ş.’LERDEN HAZİRUN CETVELİ FOTOKOPİSİ, LTD.’LERDEN İLGİLİ TİCARET SİCİL GAZETESİ) (ANA FİRMA VE GRUP FİRMALARI İÇİN)

  • Ortaklik yapisini gösteren belge’nin fotokopisi yeterlidir. İçinde bulunduğumuz yıla ait bir hazirun cetveli yok ise mümkün olduğunca en yakın tarihli olanın alınması gerekmektedir.
 11. TİCARET SİCİL GAZETESİ

  • Başvuru sahibi firmanın ve %25’i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin;
   • Orijinalleri veya (orijinallerin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde, gazete asılları firmaya iade edilebilir.)
   • Noter tasdikli suretleri veya
   • İlgili ticaret sicil memuru tarafından resmi mühür tatbik edilmek suretiyle “aslının aynısıdır” olduğu belirtilen nüshası.
  • Başvuru sahibi firmanın %25’i aşan hisse sahip tüzel kişi ortağının yabancı bir kuruluş olması halinde, söz konusu firmanın faaliyet gösterdiği ülkenin ticaret sicil gazetesine denk gelen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri kabul edilebilir.
 12. FİRMA İMZA YETKİLİLERİNİN VE ORTAKLARININ ONAYLI KİMLİK BELGELERİ

  • Kredi belgelerine firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişiler ile başvuru sahibi firmanın %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların noter tasdikli nüfus cüzdan suretleri
  • Noter tarafından onaylanacak olan kimliklerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva etmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi firmanın yabancı ortağı ve temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin noter onaylı örnekleri kabul edilebilir.
  • Nüfus cüzdanlarının orijinallerinin nüfus cüzdanları sahipleri tarafından ibraz edilmesi şartıyla, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde de kabul edilecektir.
 13. KAPASİTE RAPORU (İmalatçı firmalar için)

 14. BAŞVURU SAHİBİ FİRMANIN VE GRUP FİRMALARININ VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZI

  • 6183 S.K. 22/A Mad. Kapsamında borcunum bulunmadığı ifadesi yer almalıdır
 15. BAŞVURU SAHİBİ FİRMANIN VE GRUP FİRMALARININ SGK BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZI

  • KREDİ GARANTİ FONU'NA Verilmek Üzere Düzenlenen e-Borcu Yoktur Belgesi
  • 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden KREDİ GARANTİ FONU'NA ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olmalıdır.
  • İhale Konusu İşlerle ilgili belge kabul edilmemektedir.
 16. BAŞVURU SAHİBİ FİRMANIN VE GRUP FİRMALARININ BANKA LİMİT RİSK DÖKÜMÜ

 17. BAŞVURU SAHİBİ FİRMA VE GRUP FİRMALARI İLE ORTAKLARININ GAYRİMENKUL BİLGİLERİ

 18. KREDİ TALEP FORMU

  • www.eximbank.gov.tr adresinden ilgili kredi programının Başvuru Evrakları ve Ekleri bölümünden temin edilerek firma yetkililerince düzenlenmelidir.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.