Genel Müdürümüzün Mesajı

Türkiye ihracatının yüzde 25’inde imzası olan banka: Türk Eximbank

İhracata verdiğimiz destek artarak devam ediyor. İhracatın finansmanında lider olan Bankamız 2017 yılsonunda geçen yıla göre yüzde 19’luk bir artışla toplam desteğini 39,3 milyar dolara çıkardı. Diğer bir ifade ile 2017 yılsonunda her 100 dolarlık ihracatın 25 dolarının finansmanında Türk Eximbank imzası var.

Bankamız, Türkiye’de ihracat kredilerinin yüzde 46’sını tek başına veren banka olarak ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarına güçlü çözümler üretiyor. 2018 yılında hedefimizi daha da yukarıya taşıyarak toplamda 46 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağlayacağız. Türk Eximbank’ı dünyanın en etkili ihracat destek kuruluşu haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yapısal dönüşüm ve yeni teminat çeşitleri ile ihracatçılarımıza doğrudan kredi veren bir yapı kurduk

Hedeflerimize ulaşmak için çalışma prensiplerimizde yenilikler yaptık. İhracatçılarımızın en büyük sorunlarından olan teminat sorununa karşı yeni teminat çeşitleri ile finansman olanağı getirdik. İhracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırdık. İhracatçımıza doğrudan kredi veren banka olduk. Kredi ve sigorta işlemleri yapan bankamızı garanti de verebilen bir banka haline getirdik.

Bankamızın organizasyon yapısını tahsis, pazarlama ve operasyon birimleriyle yeniden düzenleyerek yeni çalışma prensiplerimize uygun hale getirdik. Daha fonksiyonel iş bölümüyle işlemlerimizi hızlandırdık.

İhracatın önde gelen illerinde 2017 yılından bu yana 9 yeni şube ve 9 yeni irtibat bürosu açtık. Şube sayımızı toplamda 12’ye, irtibat bürosu sayımızı 11’e çıkararak ihracatçılarımıza yerinde hizmet veren bir yapı oluşturduk.

Kaynak yapımızı güçlendirdik, faiz oranlarımızı düşürdük

2017 ve 2018 yılında yurt dışı fon temini çalışmalarımıza hız verdik. Verimli geçen yurt dışı görüşmelerimizin bir sonucu olarak TCMB harici kaynaklarımız 10 milyar dolara ulaştı. Tüm fon kaynaklarımızı, maliyetlerini geçmiş yıllara göre düşürerek elde ettik. Kaynak maliyetlerimizdeki düşüşü hemen ihracatçılarımıza yansıttık. Böylece faizlerimizi 10’ar baz puan düşürerek (yüzde 20’ye varan oranlarda indirim) ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürdük.

Kaynak tahsislerimizde KOBİ’lerimize pozitif ayrımcılık uyguladık. 2017’de öz kaynağımızla finanse ettiğimiz kredileri sadece KOBİ’lere tahsis etme kararı aldık. Böylelikle KOBİ’lere özel 2,5 milyar TL kaynak oluşturduk. Hükümetimizin Ağustos 2017 ve Mayıs 2018’deki ilave sermaye desteği ile ödenmiş sermayemiz 6,35 milyar TL’ye yükseldi. İlave sermaye artırımı ile ihracatçılarımıza daha fazla TL kredi vereceğiz.

Dünyada daha etkin bir Türk Eximbank

Dünyanın önde gelen ihracat destek kuruluşları ve bankalarıyla 2017’den bu yana toplamda 21 anlaşma imzaladık, toplamda geçerliliği devam eden 83 anlaşma ile uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemi sürdürüyoruz.

Öte yandan uluslararası birliklerde Bankamızın etkinliğini artırdık. Asya ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için kurulmuş olan Asya Eximbankları Forumu’na tam üye olduk. İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği olan Aman Union Genel Sekreterliğini 2 yıllığına devraldık.

İhracatçılarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz, özel çözümler sunuyoruz

İşbirliğimizi sadece yurt dışından değil yurt içinde de artırdık. İhracatçılarımızla doğrudan temas kurarak sorunlarını yüz yüze ifade edecekleri toplantılar düzenledik. Türkiye’nin dört bir yanında ihracatçılarımızla reel sektör bilgilendirme toplantıları ile bir araya gelerek programlarımızı ve yeni uygulamalarımızı tanıtmaya başladık.

Yüz yüze görüşme fırsatı elde edemediğimiz ihracatçılarımızı da düşündük, sorunlarını ve taleplerini anında iletebileceği İhracat Destek Hizmetleri Merkezini Ocak 2018 itibarıyla hizmete açtık. İhracatçılarımıza özel çözümler sunmaya başladık. Yeni uygulama ve ürünlerimizin ihtiyaca yönelik şekilde görüldüğü web sitemizi, yeni teknoloji ışığında ve kullanıcı dostu olacak şekilde yeniledik.

Yeni programlar ve uygulamalarla ihracata tam destek

KOBİ tanımını genişleterek döviz kazandırıcı hizmetler sektöründeki KOBİ’lerin de daha düşük maliyetli kredilere erişmelerini sağladık. Döviz kredilerinde kredinin ihracatçılarımızın istediği döviz cinsinden kullanma seçeneği ile kurdan kaynaklı zararın önüne geçtik.

İhracatçılarımızın talebi doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadeyi 5 yıla çıkardık. Daha uzun vadelerle ihracatçımıza nefes verdik. Bunun haricinde ihracatçılarımızın teminat sorunlarına çözüm olması için garanti programlarımızı devreye aldık. İşletme Sermayesi Garanti Programı ile 200 milyon dolarlık krediye garanti vereceğiz. İhracatçılarımızın teminat sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bunlara ilaveten Dünya Bankası’na bağlı MIGA ile yapılan anlaşma sonucu sağlanan 550 milyon dolar kredi paketi ile 10 yıl vadeli yatırım ve işletme sermayesi kredisi olanağı sunuyoruz. Çalışmalarımızda turizmi de unutmadık. 2017 yılında turizme desteğimizi yüzde 83 artırdık. 2018’de TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 300 milyon TL kaynak ayırdık.

Kur ve faiz riskine karşı yeni ürünlerimizi uygulamaya aldık. İhracatçılarımızın kur risklerine karşı opsiyon işlemlerine forward işlemlerini de ekledik. Bu işlemleri kar amacı gütmeden yapıyoruz. Faiz riskine karşı ise faiz swapı işlemlerini başlattık. ABD Doları, Euro ve yoğun işlem gören diğer para birimlerindeki değişken-sabit faiz swapı işlemi ile ihracatçılarımızın faizden kaynaklı sorunlarına çözüm sunuyoruz.

Daha az bürokrasi için dijital dönüşüm projelerini aşama aşama devreye alıyoruz.

Dijital dönüşüm projeleriyle daha az bürokrasi hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda önce e-teminat mektubu uygulamasını devreye aldık. Uygulamanın tüm bankalara yayılmasıyla on binlerce işlem elektronik ortamda yapılacak. Ardından başladığımız e-bono uygulaması ile işlemler hem daha hızlı hem daha güvenli olacak. Yılsonuna kadar tamamlayacağımız elektronik taahhüt kapatma projesini de hızlandırdık. Bu vesileyle de yüz binlerce beyanname elektronik ortamda işleme alınacak. Bu projelerimizle bürokrasiyi daha da azaltacağız.

Türk Eximbank olarak her zaman şunu söylüyoruz: Nerede ihracat varsa orada Türk Eximbank var. İhracatçılarımızın en yakın finansman kaynağı olan Bankamız her zaman “daha fazla ihracat” için çalışıyor, her koşulda “daha güçlü ekonomi” hedefine katkı sağlıyor.

Saygılarımla,

Adnan YILDIRIM

CEO