Türk Eximbank'ta Eğitim

Eğitim Politikamız

Eğitim çalışmaları, personelin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan ve bu surette hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında Banka, eğitim programları düzenler ve/veya başka kurumlarca açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar.

Ayrıca Bankamızda üniversitelerin ön lisans/lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Yasası gereği Ticaret/ Meslek Lisesi öğrencilerine staj olanağı tanınmaktadır. Bankamızda kış ve yaz döneminde birimlerin ihtiyaçlarına uygun sayı ve nitelikte Üniversite Stajyerlerinin başvuruları Aralık ve Mayıs ayında kabul edilirken, Eylül ayında staj yapmayı talep eden lise öğrencilerinin başvuruları alınır.