Etkinlikler

Türk Eximbank - TOBB, TBB Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

07 Kasım 2018

Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım, 7-8 Kasım tarihi arasında İzmir ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliğinin iş birliği ile düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantılarına" katılmıştır. Toplantılarda ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler değerlendirilerek, reel sektör ile bankacılık sektörü arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.