| esube
Uluslararası Krediler
Referans Banka Listesi
Referans Banka Listesi

Uluslararası Krediler Programı kapsamında kredi borçlusu olabilecek muhtemel bankalar Referans Banka Listesi’nde belirlenmiştir. Listede yer alan bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde; işlemin özelliğine ve bankanın başvuru anındaki finansal durumuna göre yapılacak analiz sonucunda limit tahsisi yapılabilecektir.

Listede yer almayan bankalar, aşağıda yer alan ön inceleme kriterlerini karşılamaları halinde, işlem bazında değerlendirileceklerdir.

Banka Öninceleme Kriterleri

·         Bankanın finansal tabloları “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”na (IFRS) uygun hazırlanmış ve uluslararası veya yerel tanınırlığı olan bir denetim firması tarafından denetlenmiş olmalıdır.

·         Denetim görüşünde “kaçınma” olmamalıdır. Bununla birlikte, şartlı veya notlandırılmış denetim görüşleri bankanın kapsamlı değerlendirmeye alınmasına engel teşkil etmez.

·         Banka başvuru tarihi itibariyle en son dönemde (yılsonu) net dönem zararı kaydetmiş olmamalıdır.

·         Bankanın, ortaklarının ve/veya iştiraklerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yasaklı listesinde yer almaması ve yasaklı uygulamalara karışmamış olması gerekir.