| esube
Uluslararası Krediler
Genel Bilgi

Uluslararası Krediler Genel Bilgi

"Alıcı kredisi" niteliğindeki Uluslararası Krediler Programları kapsamında, Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından ihracatı gerçekleştirilecek dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ihracatının iki yıla kadar, sermaye malı ihracatının ve yurtdışında üstlenilen projelerin on yıla kadar vadeli kredilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Krediler Kapsamındaki Faaliyetler

1) Uluslararası Proje Kredileri

  • Kredi
  • Garanti

2) Uluslararası Ticaretin Finansmanı

  • İhracat Alacakları İskonto Programı
  • Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredisi
  • Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredisi
  • Devlet Garantili İşlemler