| esube
Hazine ve Finansman
Nakdi Uzlaşmalı Döviz Kuru Opsiyonu Satış İşlemi

OPSİYON NEDİR?

Belirli bir vadede, belirli bir fiyattan, belirli bir miktarda varlığı gelecekte belli bir tarihte alma ya da satma hakkını veren sözleşmelerdir. Opsiyon satın alana (opsiyon primi ödeyen tarafa-İhracatçıya) yükümlülük getirmeyen ancak opsiyon satana (opsiyon primini alan tarafa-Banka’ya) yükümlülük getiren bir sözleşmedir.

Özellikleri:

  • Döviz riskine karşı birebir koruma,
  • Kurdaki aleyhte değişikliklerden etkilenmeme,
  • Spotta lehte gelişen hareketlerden faydalanma,
  • Opsiyon hakkı kullanılsın veya kullanılmasın işlemin yapıldığı gün opsiyon primi ödeme.