| esube
İhracat Kredi Sigortası
Orta Vadeli İşlemler
E-Mail : reinsurance@eximbank.gov.tr
Faks: 0850 200 58 83

Müdür: Banu ERKÖK
Tel: 0216 666 56 80
 
Müdür Yrd: Selin ÇALIŞKAN
Tel: 0216 666 56 41

Uzman: Emin Kürşat ÖZOĞUL
Tel: 0216 666 56 89
 
Uzman: İbrahim GÖRMÜŞ
Tel: 0216 666 56 48