| esube
İhracat Kredi Sigortası
Tazminat Sonrası Hukuki Takip İşlemleri
E-Mail:recovery@eximbank.gov.tr
Faks: 0216 666 58 83

Müdür: Neslihan DİNİZ
Tel: 0216 666 56 61