| esube
İhracat Kredi Sigortası
Vadesi Geçmiş Alacak Bildirimi ve Tazminat İşlemleri
E-Mail: claims@eximbank.gov.tr
Faks : 0850 200 5883

Müdür: Tuğba SOLAK
Tel: 0216  666 56 60
 
Dilara TÜRKKAN 
Tel: 0216 666 56 87