| esube
İhracat Kredi Sigortası
Alıcı Riski İzleme Müdürlüğü
E-Mail: riskmonitoring@eximbank.gov.tr
Faks: 0850 200 5881

Müdür: İsmail KARADAĞ
Tel: 0216 666 56 40