| esube
İhracat Kredi Sigortası
Genel Bilgi
Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak ve azami vadesi OECD ve Berne Union düzenlemelerine paralel olarak değerlendirilecek Türk menşeli mal ve hizmetlerin ihracatından doğacak alacakları sigorta teminatı altına alınmakta ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman sağlanması olanaklı kılınmaktadır. 

Uygulanmakta olan Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile Türk ihracatçılarına, 
    • Rekabet üstünlüğü sağlanması, 
    • Gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkanlarının artırılması, 
    • Poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan finansman sağlamalarının kolaylaştırılması,
amaçlanmaktadır.

Kapsamı: Türk menşeli tüm mal ve hizmetler.

Prim Oranı: Alıcının türüne, alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine, malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenir. 

Zarar Tazmin Oranı: Azami % 90 

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. 

Türk Eximbank sigorta poliçesi teminat gösterilmek suretiyle, teminat altına alınan ihracat bedeli vadeli alacakların, ticari bankalar tarafından iskonto işlemiyle finanse edilmesi de mümkündür. 

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı

Bu programın amacı ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak ve azami vadesi OECD ve Berne Union düzenlemelerine paralel olarak değerlendirilecek ihracatlarından doğacak alacaklarını, ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine imkân sağlamaktır. Program kapsamında sigorta teminatı altına alınacak olan riskler Poliçe'nin özel şartlarının düzenlendiği Kabul Formu'nda belirlenecektir.