| esube
İhracat Kredi Sigortası
Sigortalı İhracatın Finansmanı
Bankamız ile ticari bankalar arasında, ihracatın desteklenmesi doğrultusunda işbirliği yapılması amacıyla imzalanan Protokoller ile; ihracatçılarımızın Bankamız Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamı dahilindeki ülkelerde yerleşik alıcı firmalara azami 360 gün vade ile gerçekleştireceği sigortalı sevkiyat bedeli alacaklar ticari bankalar tarafından iskonto edilerek kredilendirilmektedir. Böylece, sigorta güvencesini haiz ihracat için sigorta şemsiyesi altında “ilave finansman imkanı” yaratılmış olacaktır.

Söz konusu Protokoller kapsamı uygulamalar ile;

 • Sigorta poliçeleri üzerinde ticari bankaların dain‐i mürtehin sıfatı ile şerh edilmesi sağlanarak sigortalıların tüm ihracat portföylerinin anılan banka tarafından finanse edilmesinin yolu açılmakta,
 • Alacağın devir ve temliki usulleri çerçevesinde, dileyen ihracatçıların yalnızca bir kısım ihracatının finansmanı ticari bankalar üzerinden sağlanabilmekte,
 • Sigortaya konu olması kaydıyla ihracatçıların gayrıkabili rücu vadeli akreditifler ya da banka garanti mektupları tahtında ödemeli, kabul kredili, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere “tüm ödeme şekilleri” üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemleri ticari bankalar tarafından kredilendirilebilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi, Bankamız Sigorta ve Garanti İşlemleri Müdürlüğü ile aşağıda yer alan protokol imzalanmış Bankaların yetkililerinden temin edilebilir.

 • Akbank T.A.Ş.
 • Aktif yatırım Bank A.Ş.
 • Alternatifbank A.Ş.
 • Burgan Bank A.Ş.
 • Citibank A.Ş.
 • DenizBank A.Ş.
 • Fibabanka A.Ş.
 • Finansbank A.Ş.
 • HSBC Bank A.Ş.
 • ING Bank A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Yapı Kredi ve Kredi Bankası A.Ş.
 • KGF(Kredi Garanti Fonu )