| esube
Krediler
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.