| esube
Krediler
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
Yoğun başvuru nedeni ile yeni başvuru kabul edilememektedir.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon)ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.