| esube
Krediler
Sıkça Sorulan Sorular
 • SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ (SSRK) NEDİR?

  360 güne kadar vadeli ihracat alacaklarının, temlik alınmak suretiyle iskonto edilmesi işlemidir.

 • SSRK NEDEN TERCİH EDİLİR?

  Bir finansman kolaylığı sağlayan SSRK, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen işlemler olmak üzere temel olarak iki farklı hizmet sunmaktadır. Her iki işlem türünde de ihracatçımız için alacağın tahsili konusunda bir garanti sağlanmakta, aynı zamanda çok düşük maliyetli bir finansman sunulmaktadır.

 • SSRK KİMLERE UYGUNDUR?

  Yurtdışına vadeli satış gerçekleştiren, alacaklarına uygun maliyet ile iskonto etmek isteyen ve teminat tesisinde de zorluk yaşayan ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar için uygundur.

 • SSRK’DAN YARARLANMAK İSTEYEN FİRMALARDA ARANACAK ÖN KRİTELER NELERDİR?

  Kredibilitesi, TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

  Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır:

  • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması,
  • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması,
  • Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması,
  • İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması
  • Firmanın ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olmaması
 • NE TÜR ÖDEME ŞEKİLLLERİ KREDİLENDİRİLEBİLİR?

  Firmaların gerçekleştirdiği mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ve akreditifli tüm vadeli ihracatları kredilendirilebilir.

 • SSRK’NIN TEMİNATI NEDİR?
  • Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigorta Poliçesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için asli teminat, ihracatçının sigorta poliçesi ile birlikte vadeli alacağının temlik alınmasıdır.

  • Yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen işlemler için, ihracatçı firmaya açılan vadeli akreditife yurtiçi banka tarafından verilen teyit veya kabul kredili işlemlerde ihracatçının bankası tarafından verilen aval asli teminat olarak kabul edilir.

 • SSRK İŞLEM TÜRLERİ VE KREDİLENDİRME ORANLARI NELERDİR?

  Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri iki türde yürütülmektedir:

  1- Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası (KVİKS) kapsamında yürütülen işlemler için kredilendirme oranı %85.

  2- Yurt içi banka garantileri ile gerçekleştirilen Sevk Sonrası Reeskont Kredisi İşlemleri için kredilendirme oranı %100.

 • KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AMACI VE İHRACATÇIYA FAYDASI NEDİR?

  Bir taraftan ihracatçıların kısa vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek. Diğer taraftan, poliçenin teminat olarak gösterilmesi ile Bankamızdan ve anlaşmalı yurt içi ticari bankalardan ihracat kredisi teminini kolaylaştırmaktır.

 • KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI’NIN İHRACATÇIYA MALİYETİ NEDİR?

  Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat kredi sigortasının birçok avantajının yanında ihracatçıya sadece iki tür maliyeti bulunmaktadır. Bunlar:

  Poliçe Tanzim Ücreti:

  Firmaların yasal statüsüne göre değişen ve her poliçe döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ödenen tutardır.

  Sigorta Primi:

  Prim oranları, alıcının yerleşik olduğu ülkenin risk grubu, sevkiyatın ödeme şekli ve vadesi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Ülkenin veya ödeme şeklinin riskliliği arttıkça ya da sevkiyatın vadesi uzadıkça prim oranları yükselmektedir.

  Gayrikabili rücu akreditif tahtında ödemeli, banka garantili veya ilgili kambiyo senedi üzerine banka avali verilen işlemlerde prim oranları üzerinden % 50 indirim yapılır. Ancak, ilgili Alıcı Limiti Onayı’nın gayrıkabili rücu akreditif veya banka garantisi şartı ile düzenlenmiş olması halinde söz konusu indirim uygulanmaz.

 • TÜRK EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ İŞLEMLERİ NEDİR?

  Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortasının asli teminat olarak kabul edilip, vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilme işlemidir. Bu kapsamda Bankamız sigortasından faydalanan firmalarımız, herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, vadeli mal mukabili, vesaik mukabili, akreditifli işlemlerini de iskonto ettirmek suretiyle piyasadaki en ucuz finansman kaynağına erişebilirler.

 • SİGORTA KAPSAMINDA KULLNADIRILACAK SRRK KREDİ TALEBİ İÇİN NE TÜR BELGELER GEREKLİDİR?

  Bankamız nezdinde analiz işlemleri sonuçlandırılmış, sigorta poliçesi düzenlenmiş ve alıcı limit onayı bulunan firmalar kredi talebinde bulunmak için kredi talep formuna ek olarak;

  1- Gümrük Beyannamesi orijinali (3/3-8 nüshası),

  2- İngilizce fatura orijinali (vade bilgisi içeren ve gümrük beyannamesi ile ilişkili),

  3- Taşıma belgesi fotokopisi (üzerinde kaşe ve imza olmalı),

  4- Sözleşme/sipariş formu fotokopisi

  belgeleri gerekmektedir.

 • SİGORTALANMIŞ TÜM İHRACATLARIMIZ KREDİLENDİRİLİR Mİ?

  Alıcı limiti tesis edilen, bu limit çerçevesinde kalan ve yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kredilendirilmeye uygun bulunan işlemler kredilendirilebilir. Sigorta kapsamına alınan fakat kredilendirilmeye uygun bulunmayan alacaklar için kredi açılamayacaktır. 

 • HER BİR SEVKİYAT İÇİN AYRI BİR KREDİ TALEBİ ZORUNLU MUDUR?

  Aynı alıcıya gerçekleştirilen ve ödeme vadesi otuz gün içinde kalan sevkiyatların birleştirilmesi ile birden fazla sevkiyatın tek bir kredi haline getirilebilmesi imkanı ile firmalara işlem kolaylığı sağlanmaktadır.

 • SİGORTA KAPSAMINDA KULLANDIRILMAYAN %15 LİK KISIM NE OLACAK?

  Sigortalı işlemler kapsamında, kredilendirme oranı %85 olduğundan, bakiye %15’i ihracat bedelinin vadesinde alıcı tarafından Bankamıza ödenmesini müteakip söz konusu bedel kredi kullanan firmaya aktarılır.

 • SİGORTA KAPSAMINDAKİ MAL MUKABİLİ İŞLEMLERDE KREDİ NE SÜREDE KULLANDIRILIR?

  Kullandırım süreci ortalama 4 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

 • BAŞVURUDAN İTİBAREN KREDİ KULLANDIRIM SÜRESİNİ KISALTMAK İÇİN İHRACATÇI FİRMANIN YAPMASI GEREKENLER

  SSRK kullanımında, kullandırım sürecini ortalama 4 iş günü içerisinde tamamlayabilmek ve hatta hızlandırabilmek için, ihracatçı firmanın;

  • Gerçekleştirilen sevkiyatın Bankamız sigorta birimine “Aylık Sevkiyat Bildirimi Formu” ile düzenli sevkiyat bildirimi yapması ile teminat uygunluğuna süratle onay verebilecektir. Aksi takdirde, sevkiyat bildirimine kadar kredi talebine uygunluk verilemeyecektir.Kredi başvurusu yapılmadan önce, firmaların sevkiyat bildirimlerini yapması gerekmektedir.

  • Kredi başvurusunda bulunacak firmalar, sevkiyat bedelini Türk Eximbank’a temlik etmeden önce bu hususu alıcıları ile paylaşmaları ve Türk Eximbank’dan gelecek temlik teyit mesajına hızla yanıt vermeleri halinde kredi kullandırım sürecini hızlandıracaktır.

 • SİGORTA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE ALICILARA GÖNDERİLEN TEMLİK İHBAR YAZISINDA ISLAK KAŞE İMZA OLMAK ZORUNDA MI?

  Sigorta kapsamında kullandırılan kredilerde, alıcılara gönderilen temlik ihbar ve onay yazısı Bankamızca düzenlenerek ihracatçılara gönderilir. Söz konusu form, ihracatçı tarafından ıslak kaşelenmiş ve imzalanmış olarak Bankamıza iletildikten sonra Bankamız yetkililerince de imzalanarak alıcıya e-posta yoluyla gönderilir. Gönderilen formun ilgili alanları alıcı tarafından onaylandıktan/imzalandıktan sonra, yazımızda belirtilen e-posta adresimize (alıcı firmanın resmi mail adresinden) gönderilmesi kredi kullandırımı için yeterlidir.

 • FİRMA LİMİTLERİ REESKONT KREDİLERİ İLE ORTAK MI?

  Evet, TCMB İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında tanımlanan limitler hem Sevk Sonrası Reeskont hem de Reeskont kredileri için ortak kullanılmaktadır.

 • SİGORTA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE ALICI VADESİNDE ÖDEMEZSE NE OLUR?

  Bankamıza ihracat bedelinin vadesinden önce ve vadesinden 2 iş günü sonra alıcılarına ihbar yazıları gönderilerek gerekli hatırlatmalar yapılır.

  Ancak birkaç günlük gecikme ile yapılan ödemede kredinin vadesi ile fiilen ödemenin yapıldığı gün arasında geçen süre için, Libor/Euribor/GBP Libor/Tibor+3 üzerinden gecikme faizi işletilir ve bankamız hesaplarına gelen ihracat bedellerinden tahsil edilir.

  Kredi kullanan firmanın, gecikme faizinden korunmak için ihracat alacağının tahsilini beklemeden krediyi geri ödemesi mümkündür. Bu durumda ihracat bedeli bankamız hesaplarına geldiğinde ihracatçının belirttiği bankasına aktarılır. Kredinin ihracatçı firma tarafından geri ödenmesi halinde, ihracatçının sigorta nezdinde doğmuş olan hakları da devam eder.

 • YURTİÇİ BANKA GARANTİLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SSRK İŞLEMLERİ NEDİR?

  İhracatçı firmalarımızın;

  • Mal mukabili veya vesaik mukabili olarak gerçekleştirdikleri ihracatlar için düzenlenen poliçe/bonolara verilen avalleri veya,

  • Akretifli işlemleri için bankalar tarafından verilen teyitleri,

  teminat alınmak suretiyle vadeli ihracat işlemleri kredilendirlir. Firmalarımızdan, başka bir maliyet doğuran teminat talep edilmez.

 • YURTİÇİ BANKA GARANTİLERİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE HANGİ BANKALAR KAPSANMAKTADIR?

  Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Banka Taahhütnamesi’ni tarafımıza sunan ve nezdimizde gayri nakdi kredi limiti olan yurt içi bankalar kapsam dahilindedir.

 • TEYİTLİ AKREDİTİFLER KREDİLENDİRİLİR Mİ?

  Yurtiçi banka tarafından teyit eklenen vadeli akreditifler, ilave herhangi bir teminata ihtiyaç duyulmaksızın sevk sonrası reeskont kredisi kapsamında kredilendirilebilir.

 • TEYİTSİZ AKREDİTİFLERİMİZİ KREDİLENDİRİLİR Mİ?

  Teyitsiz ve yurtdışı banka teyitli vadeli akreditifler, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ve tahsis edilen alıcı limiti onayı dahilinde sevk sonrası reeskont kredisi kullanabilir.