| esube
Krediler
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

Bankamız sigorta poliçesi kapsamına alınan ihracat alacaklarından, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kredilendirilmeye uygun bulunanlar kredilendirilebilir. Sigorta kapsamına alınan fakat kredilendirilmeye uygun bulunmayan alacaklar bu programa kabul edilmez. 

Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi
Yeni Pazar Olmayan Ülkeler Listesi

           Kredi İletişim Bilgileri

           Sıkça Sorulan Sorular

*Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Uygulama Esasları’ nda yer alan “GLOBAL ALICILARA YÖNELİK UYGULAMA” pilot uygulama olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda başvuru yapılmadan önce kredi iletişim bilgilerinde yer alan Bankamız yetkilileri ile iletişime geçmenizi rica ederiz.