| esube
Kurumsal
Çevre Uygulama Esasları
OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)'nun üzerinde mutabakata vardığı "Resmi Destekli İhracat Kredileri ve Sosyal ve Çevre Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı" uyarınca hazırlanmış "PdfÇevre Uygulama Esasları" Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur.

Çevre Uygulama Esasları, geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan askeri malzeme ve tarım ürünleri hariç tüm sermaye malı ve/veya hizmet için sağlanan doğrudan kredi, garanti ya da sigorta programları için uygulanacaktır.