| esube
Krediler
Sıkça Sorulan Sorular
 • RK-DVZ ve RK-TL kredisi bir taahhüt karşılığımı kullandırılır?

  Mal ihracatının finansmanı için kullanılan kredilerde kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleştirilmek üzere, döviz üzerinden düzenlenecek bono tutarında ihracat taahhüdü doğar. 

  Döviz kazandırıcı hizmet satışlarının finansmanı için kullanılan kredilerde ise söz konusu hizmet satışı taahhüt edilmiş olur.

 • RK-DVZ kredi programında olmamasına rağmen RK-TL kredi programında neden %15 tutarında mevcut teminata ek olarak avalli bono, teminat mektubu veya nakit blokaj alınmaktadır?

  RK-TL kredisi kullanan firmaların (DTSŞ hariç)  krediyi vadesinde geri ödemeyerek temerrüde düşmesi ve TL kurunda kullandırım tarihindeki kura göre düşüş yaşanması durumunda bankamızın temerrüde düşen kredi için yükleneceği riskleri bertaraf etmek amacıyla alınmaktadır.

  (Bkz. RK-TL Kredisi Kullandırımı ve Bankamız Değerlendirmesi)

  1-FİRMAYA KULLANDIRIM

  RK-TL 120 GÜN VADELİ

  KREDİ TUTARI                                 : 1.000.000,00-TL

  %15 EK TEMİNAT                            : 150.000,00-TL (Avalli Bono veya Teminat Mektubu)

  09.12.2013 TCMB DAK                  : 2,03940
  BONO TUTARI                                  : 490.340,30USD

  KULLANDIRIM TARİHİ                     : 09.12.2013
  GERİ ÖDEME TARİHİ                       :  07.04.2013

  2-HER KREDİ KULLANDIRIMINDA KREDİ KULLANDIRIM TARİHİNDE BANKAMIZIN KUR RİSKİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN YAPTIĞI İŞLEM ;

  FORWARD İŞLEM TARİHİ                : 09.12.2013

  FORWARD VADESİ                           : 07.04.2013

  FORWARD TUTARI                           : 490.340,30 USD

  FORWARD KURU                              : 2.03940

  VADEDE YATACAK TUTAR             : 1.000.000,00 TL

   

  3-VADEDE GERİ ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİ:

  07.04.2014 tarihinde firma tarafından yapılacak geri ödeme:1.000.000,00- TL
  (ek teminatlar ve bono, ödemenin ve taahhüt yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması halinde firmaya iade edilecektir)

  Yapılacak 1.000.000,00- TL tutarında tahsilat ile forward yükümlülüğü yerine getirilerek  490.340,30 USD satın alınacak ve Merkez Bankasına olan aynı tutardaki geri ödeme yükümlülüğü yerine getirilecektir. 

  4-GERİ ÖDEME TARİHİNDE ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMEMESİ VE BONO TUTARININ TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE:

   

  07.04.2014 TARİHİ TCMB DAK       : 2,00 (varsayım)

  BONO TL KARŞILIĞI                       : 980.680,60TL  (490.340,30*2)

   

  FORWARD VADESİNDE

  EXİMBANK YÜKÜMLÜLÜĞÜ         : 1.000.000,00 TL

  TAZMİN TUTARI KARŞILIĞI          : (-) 980.680,60TL  (490.340,30*2)

                                                                 19.319,40 TL  (kur farkı)

   

  19.319,40 TL  TUTARINDAKİ KUR FARKI  %15’lik  EK TEMİNATIN İÇİNDEN  TAHSİL EDİLECEKTİR.

 • Söz konusu ek %15'lik teminatın kurdaki aleyhte gelişmelere göre tedbir olarak alındığı ifade ediliyor, kurda düşüş değil de yükseliş olduğunda yapılacak işlem nasıl olacaktır?
  Söz konusu %15’lik teminat daha önce de belirtildiği üzere firmaların kredi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde bankamızın karşılaşacağı risklerin teminatı olarak alınmaktadır. Kredi vadesinde ödendiği durumda uygulamada bir değişiklik olmayacaktır.
 • RK-DVZ ve RK-TL kredilerinde belirli oranlarda blokajın/avalli bononun/teminat mektubunun alınmasının sebebi nedir?

  Söz konusu masrafların bloke edilen tutarı/avalli bono veya teminat mektubu tutarını aşması durumunda, Türk Eximbank’ın  aşan kısmı firmalardan talep etme veya ek yükleme süresi verilmesi halinde avalli bono için yeni vadeli bono isteme, teminat mektubu için ise süre uzatımı isteme hakkı saklıdır. 


  Kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi (firmanın krediyi vadesinde geri ödemesi ve ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmemesi) halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere  bono bedeli üzerinden 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,5 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %2,75 oranında, 241-360 gün arası vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda kredi kullanan firmanın tercihine bağlı olarak nakit blokaj veya aynı tutarda avalli bono veya teminat mektubu ek teminat olarak alınmaktadır.
  (DTSŞ hariç) 
   
  DTSŞ firmalarından 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,5 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %2,75 oranında ve 241-360 gün arası vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet alınır.  (Ek: 7) 

  Kredinin ihracat taahhüdünün kapatılması halinde varsa bononun tahsil ve benzeri masrafları düşüldükten sonra nakit blokaj firmaya geri ödenir, avalli bono/teminat mektubu ise bankaya iade edilir. 
   
 • RK-TL kredisi ile ilgili faiz hesaplaması hangi tutar üzerinden gerçekleştiriliyor?

  Firmanın talep etmiş olduğu kredi tutarı TL üzerinden hesaplanır.

  KREDİ TUTARI TALEBİ (TL)1.000.000,00
  10.08.2015 TCMB DAK2,779
  BONO DÖVİZ TUTARI (USD) / İHRACAT TAAHHÜT TUTARI359.841,67
  KULLANDIRIM TARİHİ10.8.2015
  GERİ ÖDEME TARİHİ7.12.2015
  FAİZE ESAS GÜN SAYISI120
  FAİZ ORANI-120 GÜN İÇİN(*)11,00%
  %1,5 İHRACAT  TAAHH. BLOKAJI(**)15.000,00
  %15 NAKİT BLOKAJ (***)150.000,00
  FAİZE ESAS ANAPARA TUTARI1.000.000,00
  FAİZ TUTARI36.666,67
  EXİM EFT+BSMV MASRAFI20,79
  TCMB EFT+BSMV MASRAFI20,79
  FİRMAYA ÖDENECEK NET TUTAR798.291,75

   

  (*) Söz konusu faiz oranı gösterge niteliğindedir. 

  (**)Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono/ teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan %1,5-%2,75' lik nakit blokaj / avalli bono / teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur.

  (***)DTSŞ statüsündeki firmalarda nakit blokaj uygulaması yoktur.

 • RK-DVZ kredisi ile ilgili faiz hesaplaması nasıl gerçekleştiriliyor?

  ÖRNEK RK-DVZ FAİZ HESABI

  KREDİ TUTARI TALEBİ

  1.000.000,00 USD

  BONO DÖVİZ TUTARI (USD) / İHRACAT TAAHHÜT TUTARI

  1.000.000,00 USD

  KULLANDIRIM TARİHİ

  10.08.2015

  GERİ ÖDEME TARİHİ

  07.12.2015

  FAİZE ESAS GÜN SAYISI

  120

  FAİZ ORANI (LIBOR*+0,50)

  0,69%

  %1,5 İHRACAT TAAHHÜT BLOKAJI**

  15.000,00 USD

  FAİZE ESAS ANA PARA TUTARI

  1.000.000,00 USD

  FAİZ TUTARI

  2.304,17 USD

  NET TUTAR

  982.695,83 USD

  DÖVİZ KURU (10.08.2015 - TCMB DAK)

  2,779

  DÖVİZ TUTARI TL KARŞILIĞI

  2.730.911,72 TL

  EXİM EFT+BSMV MASRAFI

  20,79 TL

  TCMB EFT+BSMV MASRAFI

  20,79 TL

  FİRMAYA ÖDENECEK NET TUTAR

  2.730.870,14 TL

  (*) 10.08.2015 valörlü 1 aylık LIBOR oranı 0,19125 'dir. 120 Gün vadeli kredilerde 1 aylık LIBOR oranı alınır. Kredi tutarı talebi EURO olursa 120 Gün vadeli kredilerde 1 aylık EURIBOR oranı kullanılır.

  0-120 gün vadeli kredilere 1 aylık LIBOR/EURIBOR, 121-240 gün vadeli kredilere 6 aylık LIBOR/EURIBOR, 241-360 vadeli kredilerde 1 yıllık LIBOR/EURIBOR kullanılır.

  (**) Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono / teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan %1,5- %2,75- %3’lük nakit blokaj/ avalli bono/ teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur. Vadesine göre tahsil edilen %1,5-%2,75-%3 ihracat taahhüt blokajı DTSŞ firmalarından alınmaz. 

   

 • Bono avalini/Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunu sadece ticari bankalar mı verebilir?
  Bono avalini Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri ya da Kredi Garanti Fonu verebilir. Devredilebilir kesin teminat mektubunu bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri verebilir.
 • Kredi Garanti Fonu nedir?
  Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet kuruluşudur. Amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kefalet sağlayarak, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında kredi kullanımını kolaylaştırmaktır. Bkz.http://www.kgf.com.tr
 • Asli Teminat Unsurlarından Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun Avalli bonodan farkı nedir?
  Asli teminat unsuru olarak avalli bononun yanısıra, Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan alınacak devredilebilir dövizi natık kesin teminat mektubu da kabul edilmektedir. Teminat mektubunun vadesinin  kredi vadesinden asgari 10 iş günü uzun olması gerekmektedir. Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesi süresiz olmamak kaydıyla bir kaç defa kredi kullanımına olanak sağlayacak uzunlukta olabilir. Örnekle açıklayacak olursak; 9 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getien firma iki defa 120 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir ya da 17 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getien firma iki defa 240 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesinin kredi vadesinden uzun olabilmesi ile, kredi vade bitiminde firmanın yeniden ticari bankaya müracaat ederek, avalli bono talep etmesine gerek kalmaksızının, kredi talep formu, ihracat taahhüt dağılım formu ve avalsiz bono ile beraber  yeni kredi talebinde bulunabilmesine olanak sağlanmıştır. Devredilebilir Kesin Teminat mektubu ile kredi kullanacak firmalardan alınan avalsiz bono kredi kullandırımında TCMB’na devredilecektir.
 • RK-TL kredisinde, firmalardan (DTSŞ hariç) asli avalli bono’nun aval bankası ile %15 ek teminat için alınacak teminat mektubu (EK FORM:TM) veya 2. avalli bono’nun (Ek:5B) aval bankasının aynı olması gerekir mi?
  Asli bono ile %15 ek teminat için alınacak teminat mektubu veya 2. avalli bono firmanın tercihine bağlı olarak Bankamızda gayri nakdi limiti olan bankaların herhangi birinden veya Kredi Garanti Fonu'ndan alınabilir.
 • Kredinin ihracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere firmanın ek teminat olarak getireceği avalli bono veya teminat mektubunun, asli avalli bono veya devredilebilir kesin teminat mektubunun bankası ile aynı olması gerekir mi?

  Firmanın tercihine bağlı olarak bankamızda gayrinakdi limiti olan bankaların herhangi birinden veya Kredi Garanti Fonu’ndan alınabilir.

   

 • Alınan blokajlar ne zaman ve hangi şartlarda iade ediliyor? Döviz olarak mı, TL olarak mı ödeme yapılıyor?

  RK-TL ve RK-DVZ için ihracat taahhüdüne istinaden kredi vadelerine göre alınan %1,5-%2,75-%3  oranındaki nakit blokaj firmanın krediyi geri ödemesine bakılmaksızın ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirdiği zaman firmaya ödenir.  Nakit blokaj yerine ek teminat olarak avalli bono/teminat mektubu getiren firmaların ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmesi halinde avalli bono/teminat mektubu bankaya iade edilir.

  Blokaj tutarı;

  • 02.09.2013 tarihinden önce RK-DVZ ve RK-TL kredisi kullanan firmalar,  ihracat taahhütlerini kredi vadesinden önceki bir tarihte kapatırsa, blokaj iade tarihindeki EXIM DAK karşılığı TL, geri ödeme vadesinden sonraki bir tarihte kapatırsa geri ödeme vadesindeki EXIM DAK karşılığı TL, 
  • 02.09.2013 tarihinden sonra RK-DVZ ve RK-TL kredisi kullanan firmalarda ise,  ihracat taahhütlerini kredi vadesinden önce ya da sonra kapatmalarına bakılmaksızın, blokaj iade tarihindeki EXIM DAK karşılığı TL,

  olarak geri ödenir.

 • RK-TL kredisi için alınan ek teminatlar ne zaman ve hangi şartlarda iade ediliyor?
  RK-TL kredisi için firmalardan (DTSŞ hariç) alınan kredi tutarının %15'i tutarındaki ek teminatlar; ek Teminat Mektubu (EK FORM :TM) veya Avalli Bono, kredi geri ödemesinin yerine getirilmiş olması halinde bankalara iade edilir. %15 tutarındaki nakit blokaj ise firma tercihine istinaden geri ödemede ya geri ödeme tutarından mahsup edilir(*) ya da firmaya iade edilir. (Bkz. Nakit Blokaj'ın Mahsup Edilmesi-120 gün vadeli)
  (*) Vadesinde ödenecek tutarın firma tarafından eksik ödendiği durumlar hariç
 • RK-TL kapsamında firmalardan (DTSŞ hariç) alınacak %15’lik ek Teminat Mektubu veya 2. Avalli Bono’nun vadeleri ne olacaktır?

  RK-TL kapsamında kredi tutarı TL’nin %15’i tutarında alınacak;

   Ek Teminat Mektubu (EK FORM: TM) vadesi, kredi vadesinin 5 iş günü fazlası kadar alınacaktır.  

   Ek Teminat olarak Avalli Bono’nun tercih edilmesi halinde ilave teminata ilişkin bononun vadesi, kredi vadesiyle aynı olacaktır.

 • Firma TL kredi kullanmasına rağmen teminat olarak alınan Avalli Bono neden ABD Doları üzerinden düzenlenmektedir?

  TCMB’nin “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” genelgesi kapsamında Bankamızca uygulanan RK-TL programında TCMB’nin bankamıza tahsis etmiş olduğu limit ABD Dolarıdır. Dolayısıyla TCMB’ye giden avalli bonoların da ABD Doları üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 • RK-TL kredisi için %15 nakit blokajı tercih eden firma geri ödeme vadesinde mahsup yolu ile kapatabilir mi?

  Firma geri ödeme vadesinde kullanmış olduğu kredi tutarından %15 eksik ödeme yaparak kredi riskini kapatabilir.

  Ancak, firma vadede talep ettiği kredinin blokaj düşüldükten sonraki bakiyesini ödemez ise veya eksik öderse eksik tutarın kapatılmasında kur riskini bertaraf etmek için alınan nezdimizdeki nakit blokaj kullanılmayacaktır. (Bkz. Nakit Blokaj’ın Mahsup Edilmesi -120 gün vadeli)

  NAKİT BLOKAJ’IN MAHSUP EDİLMESİ -120 GÜN VADELİ

  FİRMANIN KREDİ BAŞVURU TUTARI (%15 blokaj dahil  )                    : 1.000.000,00 TL

  FİRMANIN KREDİ BORCU (1)                                                                     : 1.000.000,00 TL

  %15 NAKİT BLOKAJ (2)                                                                              :  150.000,00 TL

  %15 NAKİT BLOKAJ DÜŞÜLDÜKTEN SONRAKİ TUTAR                       :  850.000,00 TL

  %1,5 TAAHHÜT BLOKAJI (*)   (3)                                                              : 15.000,00 TL

  FAİZ TUTARI (Peşin tahsil edilecek)(**) (4)                                            : 23.658.33 TL

  EXIM EFT+BSMV MASRAFI (5)                                                                   : 19.06 TL

  EXIM EFT+BSMV MASRAFI (6)                                                                   : 19.06. TL                                                               

  TOPLAM KESİNTİ TUTARI (7=2+3+4+5+6)                                              : 188.696,45 TL             

  FİRMAYA AKTARILAN TUTAR (8=1-7)                                                      : 811.303,55 TL

  VADE SONUNDA FİRMANIN ÖDEYECEĞİ TUTAR (9=1-2)                      : 850.000,00 TL

   KREDİ RİSKİ %15’LİK NAKİT BLOKAJ MAHSUP EDİLEREK KAPATILIR (9+2)             

  VADEDE FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR                                 : 850.000,00 TL             

  %15 NAKİT BLOKAJ                                                                                     : 150.000,00 TL

  TOPLAM                                                                                                         : 1.000.000,00 TL

  (*) Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono/ teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan %1,5- %2.5 ’luk nakit blokaj/ avalli bono/ teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur.

  (**) 120/240 gün vadeli TL kredisinde her haftanın son iş günü, bir sonraki hafta için geçerli olacak şekilde belirlenen ve internet sayfamızda yayınlanan faiz oranıdır.
   

   

 • RK-TL kredisi için verilecek olan asli bono’nun ABD Doları karşılığı ve ödeme günü nasıl belirlenmektedir?

  Bankamızca RK-TL kredisi onaylanan firmaya “Onay Formu” gönderilmektedir. Söz konusu formda iskontoya esas USD bono tutarı ve bono ödeme günü yer almakta olup, onay formunu alan firmanın bono ödeme gününde değişiklik yapmak istemesi durumunda bankamız ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 • RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanmak isteyen firmalarda aranacak ön kriterler nelerdir?

  Kredibilitesi TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme  sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

                     Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır:

  • Temerrüde uğrayan kredisinin bulunmaması,
  • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması,
  • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması,
  • Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması,
  • İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması
  • Firmanın ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olmaması
  • Bir yıl içinde iki kez kredi ihracat taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri bir yıl sonra kabul edilecektir.

                Firma TCMB veya Bankamız tarafından kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden dolayı vadeden önce geri çağrılabilir.

 • RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanan firma her kredi başvurusunda uygulama esaslarında belirtilen başvuru belgelerinin tümünü düzenleyecek mi?

  RK kapsamında veya bankamızca doğrudan kullandırılan diğer kredi programlarını kullanan firmaların son mali yıla ait firma analiz çalışması bankamızca yapılmış ise sadece aşağıda belirtilen belgelerle başvuracaklardır. (Yeni kurulmuş bir firma ise içinde bulunduğumuz mali yıl veya geçmiş  bir yılın mali analiz çalışması yapılır)

  RK-DVZ KREDİSİ

  1.Kredi talep formu

  2.Niyet Mektubu     
  • Bono Avali İçin 
  • Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için  
  • KGF Kefaleti için 
  3.İhracat Taahhüdünün Dağılımı

  4.Muvafakatname  (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

  5.Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

  6-KOBİ vasfına sahip firmalar 360 gün vadeli kredi başvurusunda bulunduklarında KOBİ beyan formu düzenlemelidirler.

  RK-TL KREDİSİ 

  1.Kredi talep formu

  2.Niyet Mektubu    
  •  Bono Avali İçin 
  •  Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için 
  •  KGF Kefaleti için

  3.%15 ek teminat için “Niyet Mektubu” veya nakit blokaj için “Firma beyanı”

  4.İhracat Taahhüdünün Dağılımı

  5.Muvafakatname (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

  6.Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

   

   

   

   

   

   

 • RK-TL ve RK-DVZ kredisi kapsamında her kredi başvurusunda alınan “İhracat Taahhüdü Dağılımı Tablosunda” belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir mi ?  Firma bankamıza vermiş olduğu “İhracat Taahhüdü Dağılımı Tablosunda” belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da kapasite raporu / ticaret sicil gazetesi “Amaç ve Konuda” yer alan hususlar çerçevesinde yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir.

  Ancak, fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi’nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.

 • Diğer kredi programlarında taahhüt kapama ile ilgili süre uzatımları Türk Eximbank tarafından değerlendirilerek duruma göre 3, 6 veya 24 aya kadar uzatım yapılabiliyor. Aynı durum RK için de geçerli mi? Yoksa TCMB’ye mi müracaat etmek gerekiyor?

  RK programı TCMB “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” çerçevesinde yürütülmektedir. Kredi konusu ihracat taahhüdünün kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

  Program kapsamındaki teminat yapısı da bu paralelde hesaplanmıştır. Mücbir sebep hallerinde taahhüt vadesinin uzatılması durumunda Bankamızca nezdimizdeki %1,5 -%2,75 - %3 oranındaki teminatın artırılması talep edilecektir.

 • RK programı kapsamında daha once kullandığımız kredi için Bankanız nezdinde bulunan teminatlardan Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesini yeni kullanacağımız kredi talebi için tekrar kullanabilir miyiz?

  Kredi ve ihracat taahhüdü riski kapanmış kredinize ait Bankamız nezdinde bulunan geçmiş tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesini kredi kullandırım tarihinden itibaren geriye dönük iki yılı aşmaması şartıyla yeni kredi talebinizde de kullanabilirsiniz.

  Ancak, onaylanan yeni krediniz için tarafınıza gönderilen “Onay Formu” ekinde yer alan , eski Genel Kredi Sözleşmesi  ve Firma Taahhütname bilgilerini içeren “Firma Beyannamesi”nin firmanız imza yetkililerince onaylanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 • RK programı kapsamında kredi geri ödeme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
  Krediye esas bono bedeli en geç vadesinde düzenlendiği döviz cinsinden veya Türk Lirası karşılığı olarak geri ödenebilir.
   
  - Türk Lirası olarak yapılacak geri ödemelerde, kredinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO Bankamız döviz satış kurudur.
   
  -Bankamıza yapılacak geri ödemelerde, ihracat bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi/bono vadesinden en geç iki iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla, kredi/bono vadesi valörüyle devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri (DAB) Bankamızca düzenlenir.
   
  Kredinin döviz olarak geri ödenmesi durumunda geri ödeme sadece kullandırılan döviz cinsinden yapılacaktır.
   
  Firmanın krediye esas bono bedelini :
   
  -TL olarak geri ödemesi durumunda, kredi/bono vadesi valöründen en geç iki iş günü önce,
  -Döviz olarak geri ödemesi durumunda, döviz karşılığını kredi/bono vadesi valöründen en geç üç iş günü önce,
  hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi/bono vade tarihi valörü ile,
  -TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına,
  -Döviz cinsinden ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir.
   
  Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi kullandırımı aşamasında iskonto yoluyla tahsil edilen faizden iade yapılmaz.