| esube
Krediler
Reeskont Kredisi (RK)

Reeskont Kredisi (RK)

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan 17 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan Reeskont TL/Döviz Kredisinin (RK) azami vadesi 240 gündür.

Ayrıca 120 günlük kısmı bankamız kaynaklarından karşılanacak şekilde, 50 milyon ABD Doları'na kadar, 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullandırım imkanı getirilmiştir. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.

Piyasa koşullarına göre çok düşük maliyet yapısına sahip olan Reeskont Kredisinin faiz oranı;

 • 120 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,40,
 • 180 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,50,
 • 240 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,65,
 • 360 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%1,50
 • 360 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,75 (Döviz Kazandırıcı Hizmet)

  olarak belirlenmiştir.

  Reeskont kredilerinde TL faiz oranları internet sayfamızda yayınlanır.

  Türkiye’de ve Türkiye’de kurulmuş serbest bölgelerde mukim firmalarımıza açık olan ve kredi taleplerinin beklenmeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kredisinden yararlanmak isteyen firmalarımızdan teminat olarak;

 • kendisinin borçlu, Eximbank’ın alacaklı olarak yer aldığı ve Bankamız nezdinde limiti bulunan herhangi bir bankanın/Kredi Garanti Fonu’nun avalini taşıyan ya da Bankamız tarafından limit tanınan Faktoring Şirketleri tarafından cirolanmış bono veya,
 • ticari bankanın aval imzası yerine bono ile birlikte devredilebilir kesin banka teminat mektubu

alınacaktır.

İhracat taahhüt gerçekleştirme süresi, kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay'dır. İhracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak masrafları karşılamak üzere 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,75 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %3,75 oranında ve 241-360 gün arası vadeli mal ihracına ilişkin kredilerde %4,00 ve 241-360 gün arası vadeli döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin kredilerde ise %5,50, oranında alınan nakit blokaja alternatif olarak avalli bono veya teminat mektubu da ek teminat olarak alınabilecektir. (DTSŞ Hariç)

Kaynak durumu, piyasaya göre çok uygun faiz yapısı, kolay erişilebilirlik nitelikleri ve yeni yapısı ile ihracatçılarımızın kullanımına sunulan Reeskont Kredisinde başvurular, Bankamız Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesince kabul edilmektedir.

Kapsamlı bilgiye, devam eden detay sayfalarımızdan veya aşağıda belirtilen Bankamız yetkililerinden ulaşabilirsiniz.