| esube
Kurumsal
Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım 14-16 Kasım günleri arasında Sydney’de düzenlenen Asya Exim Bankları Forumu kapsamında Avusturalya’da.

 

Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım 14-16 Kasım günleri arasında Sydney’de düzenlenen Asya Exim Bankları Forumu kapsamında Avusturalya’da.

Asya Eximbank Forumu’nun asli görevi; bölgesel işbirliğini geliştirmek ve üye kurumlar arasında daha güçlü bir bağ kurmak, böylece Asya'daki ihracat kredi kuruluşları topluluğu içinde uzun vadeli bir iş birliği oluşturmaktır. İhracatçılarımızın dünya piyasalarında etkin rol oynayabilmesi ve rekabet gücü kazanması adına çalışmalarına devam eden, dünya genelindeki ihracat kredi kuruluşları ve bu kuruluşların oluşturduğu birlikler ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışan Türk Eximbank, 14-16 Kasım günleri arasında düzenlenecek olan Asya Exim Bankları Forumu'nun Sydney'de yapılacak toplantılarında Forum'un "11. Tam Üyesi" olacaktır.