| esube
Kurumsal
TÜRK EXİMBANK İLE BİRLEŞİK KRALLIK İHRACAT FİNANSMAN KURULUŞU (UK EXPORT FINANCE – “UKEF”) ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

 

Türk Eximbank ile UKEF arasında, 2 Ağustos 2017 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı Türk Eximbank adına Banka Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM, UKEF adına ise kurumun CEO’su Louis TAYLOR imzalamıştır.

İşbirliği Anlaşması kapsamında Türk ve Birleşik Krallık firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstlenecekleri projelere iki kuruluş arasında garanti, kontr-garanti ve reasürans vasıtasıyla ortak finansman sağlanacaktır. İki ülkeden birinin ihracatçısının ana yüklenici, diğer tarafın ihracatçısının alt yüklenici olduğu ve alt yüklenicinin de proje kapsamında kendi ülkesinden mal ve hizmet ihraç edeceği projeler anlaşma kapsamında ve OECD Düzenlemeleri çerçevesinde olmak kaydıyla finanse edilebilecektir.

İşbirliği Anlaşması sayesinde Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta yerleşik firmaların ortaklıklar kurmak suretiyle ihalelere katılmaları teşvik edilecek ve daha esnek yapıda bir finansman paketi sunulabilecektir.

Diğer taraftan, 2017 yılı içerisinde Belçika’nın Credendo ve İtalya’nın SACE kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalanmış olup, yıl sonuna kadar Fransa’nın BpiFrance, Japonya’nın JBIC ve Macaristan’ın MEHIB kuruluşları ile de işbirliği anlaşmaları imzalayarak ihracatçı ve yurtdışında iş yapan müteahhitlere yeni iş olanağı imkanları açılmasına çalışılmaktadır.