| esube
KGF/PGS
Kredi Talep Formu
• www.eximbank.gov.tr adresinden ilgili kredi programının Uygulama Esasları ve Ekleri bölümünden temin edilerek firma yetkililerince düzenlenmelidir.