| esube
KGF/PGS
Firmanın ve Grup Firmalarının SGK Borcu Olmadığına Dair Yazı
• KREDİ GARANTİ FONU'NA Verilmek Üzere Düzenlenen e-Borcu Yoktur Belgesi
• 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden KREDİ GARANTİ FONU'NA ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olmalıdır.
• İhale Konusu İşlerle ilgili belge kabul edilmemektedir.