| esube
KGF/PGS
Firmanın ve Grup Firmalarının Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı
• 6183 S.K. 22/A Mad. Kapsamında borcunum bulunmadığı ifadesi yer almalıdır.