| esube
KGF/PGS
Ortaklık Yapısını Gösteren Belge(A.Ş.'lerden Hazirun Cetveli Fotokopisi, LTD.'lerden İlgili Ticaret Sicil Gazetesi) (Ana Firma ve Grup Firmaları için)
• Evrağın fotokopisi yeterlidir. İçinde bulunduğumuz yıla ait bir hazirun cetveli yok ise mümkün olduğunca en yakın tarihli olanın alınması gerekmektedir.