| esube
KGF/PGS
İmza Sirküleri
• Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirküleri aslı, (firma yetki ve yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni imza sirkülerinin noter onaylı sureti talep edilecektir)