| esube
KGF/PGS
Detay Mizanlar (2014-2015-2016-2017/2. Dönem) (Ana Firma ve Grup Firmaları İçin)
• Alınan bilanço tarihleri ile uyumlu olarak istenmektedir.
• Çıktı alıp gönderebilir, e-posta ile gönderebilir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.