| esube
KGF/PGS
1., 2. VE 3. Maddelerde Sözü Geçen Belgeleri Onaylayan Bağımsız YMM veya Bağımsız SMMM' ye ait; (YMM ve SMMM’lerin firma çalışanı, ortağı veya ortakların yakın akrabası olmaması gerekmektedir.)
• İlgili odadan almış olduğu güncel tarihli faaliyet belgesinin aslı,
• İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
• Denetimde bulunduğu yılları içeren, firma ile imzaladığı sözleşmelerinin fotokopileri