| esube
KGF/PGS
Tam Tasdik Raporu / Denetim Raporu / Bağımsız Denetimden Geçen Firmaların Bağımsız Denetim Raporu - Aslı ya da müşavir tasdikli örneği
Söz konusu raporu bulunmayan firmalar ((Ek Form - HDB)’de bulunan EK4A-B formatına uygun rapor düzenletmelidir
 
• YMM/SMMM ıslak mühür ve imzasına haiz
• 2014, 2015 ve 2016 takvim yıllarına ilişkin