| esube
Kurumsal
SERBEST BÖLGELERE YAPILAN MAKİNE / TECHİZAT SATIMININ FİNANSMANI

 

TCMB’nin yeni düzenlemesi sonrası Türkiye’de kurulan ‘Serbest Bölgelere’ makine/teçhizat, demirbaş ve parçalarını satan firmalar da Bankamızca kredilendirilebilecektir.

Serbest Bölgeye satılacak eşyanın Serbest Bölgedeki firmalarca makine/teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılacağı tevsik edilmelidir.

Buna göre, krediye ilişkin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Bankamıza sunulması yeterli olacaktır;

·       Serbest Bölge Müdürlüklerince Onaylı Serbest Bölge İşlem Formu,

·       Ön Statü Belgesi,

·       Gümrük Beyannamesi,

·       Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile Serbest Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği tutanak.