| esube
Uluslararası Krediler
Projeler
Türk Eximbank, OECD Ortak Yaklaşımlar uyarınca destek verdiği Kategori A ve Kategori B projelere ilişkin çevresel ve sosyal bilgileri yıllık bazda kamuoyuna duyurmakla yükümlüdür. Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, ticari gizlilik sınırları dahilinde, projeye ilişkin sosyal ve çevresel etki değerlendirme raporları ile söz konusu raporların kıyaslandığı uluslararası standartları kapsamaktadır.
 
Kategori A projeler için proje ismi, lokasyonu, projenin tanımına ilişkin detaylı bilgiler, elde edilen diğer ilave bilgiler (örneğin sosyal ve çevresel etki değerlendirme raporu), alıcı ve yüklenici isimleri ile temas noktası veya internet linki, inceleme safhasında ve son taahhütten en az 30 gün önce kamuoyuna ifşa edilmektedir.
 
Türk Eximbank’ın desteklemekte olduğu projeler ve projelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmakta olup bilgilere erişim talepleri için “uluslararasikrediler@eximbank.gov.tr” adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 
 
 

Proje Adı

Ülke

Kategori

Bilgi

Awash-Weldia/Hara Gebeya Demiryolu Projesi

Etiyopya

A

-Proje Açıklaması

-SÇED Raporu (İngilizce)

-Bağımsız İnceleme Raporu (İngilizce)

-Taslak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (İngilizce)

-Revize Bağımsız İnceleme Raporu (İngilizce)

-Güncellenmiş Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (İngilizce)

Akim Oda, Akwatia ve Winneba Su Projeleri

Gana

B

-Proje Açıklaması

-SÇED Raporu (İngilizce)

Brazzaville Uluslararası İş Sitesi Projesi

Kongo Cumhuriyeti

B

-Proje Açıklaması

-SÇED Raporu (İngilizce)